Comunicate

23.10.2020 - Ocuparea posturilor vacante (deficit de personal - 19%), în viziunea MAI: inclusiv prin TCO și încadrare directă

23.10.2020 - Ocuparea posturilor vacante (deficit de personal - 19%), în viziunea MAI:  inclusiv prin TCO și încadrare directă

 

Urmare solicitării recente a SNPPC, am primit următorul răspuns de la MAI:

 ,,Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la Direcția Informare și Relații Publice cu numărul 1508213/2020, formulată în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm informațiile existente la nivelul aparatului central al M.A.I.:

Vă informăm că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se are în vedere ocuparea, în mod etapizat, a posturilor vacante.

Astfel, prima etapă vizează posibilitatea ocupării posturilor de conducere, precum și a celor de execuție, prin modalitatea de trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție.

Ulterior parcurgerii acesteia, se va putea analiza și oportunitatea ocupării posturilor vacante prin modalitatea încadrare directă.

De menționat este faptul că, în ceea ce privește posturile vacante din rețeaua sanitară a MAI, a fost aprobată demararea procedurii de ocupare a posturilor prevăzute a fi încadrate cu polițiști sau personal contractual (medici, asistenți medicali, infirmieri/îngrijitori), având în vedere necesitățile stringente actuale din domeniul medical.

Referitor la numărul polițiștilor pensionați în anul 2020, respectiv încadrați, menționăm faptul că, în perioada 01.01.2020 – 30.09.2020, în Ministerul Afacerilor Interne au fost încadrați aproximativ 500 de funcționari publici cu statut special – polițiști, fiind absolvenți ai școlilor proprii, promoția 2020, precum și persoane încadrate fără concurs, potrivit cadrului normativ incident pe durata stării de urgență și a stării de alertă.

De asemenea, în perioada menționată mai sus, din cadrul aceleiași categorii de personal, s-au înregistrat aproximativ 3.500 de pierderi, prin încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie.

Cât privește punctul 5 al cererii dvs., precizăm că, la data de 30.09.2020, din evidențele existente la nivelul structurii de profil din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, reiese că deficitul de personal în cadrul categoriei funcționari publici cu statut special – polițiști este în procent de aproximativ 19”.

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE - M.A.I.

Parteneri SNPPC: