Comunicate

23.10.2020 - Ocuparea posturilor vacante (deficit de personal - 19%), în viziunea MAI: inclusiv prin TCO și încadrare directă

23.10.2020 - Ocuparea posturilor vacante (deficit de personal - 19%), în viziunea MAI:  inclusiv prin TCO și încadrare directă

 

Urmare solicitării recente a SNPPC, am primit următorul răspuns de la MAI:

 ,,Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la DirecÈ›ia Informare È™i RelaÈ›ii Publice cu numărul 1508213/2020, formulată în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările È™i completările ulterioare, vă comunicăm informaÈ›iile existente la nivelul aparatului central al M.A.I.:

Vă informăm că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se are în vedere ocuparea, în mod etapizat, a posturilor vacante.

Astfel, prima etapă vizează posibilitatea ocupării posturilor de conducere, precum È™i a celor de execuÈ›ie, prin modalitatea de trecere în corpul ofiÈ›erilor de poliÈ›ie a agenÈ›ilor de poliÈ›ie.

Ulterior parcurgerii acesteia, se va putea analiza È™i oportunitatea ocupării posturilor vacante prin modalitatea încadrare directă.

De menÈ›ionat este faptul că, în ceea ce priveÈ™te posturile vacante din reÈ›eaua sanitară a MAI, a fost aprobată demararea procedurii de ocupare a posturilor prevăzute a fi încadrate cu poliÈ›iÈ™ti sau personal contractual (medici, asistenÈ›i medicali, infirmieri/îngrijitori), având în vedere necesitățile stringente actuale din domeniul medical.

Referitor la numărul poliÈ›iÈ™tilor pensionaÈ›i în anul 2020, respectiv încadraÈ›i, menÈ›ionăm faptul că, în perioada 01.01.2020 – 30.09.2020, în Ministerul Afacerilor Interne au fost încadraÈ›i aproximativ 500 de funcÈ›ionari publici cu statut special – poliÈ›iÈ™ti, fiind absolvenÈ›i ai È™colilor proprii, promoÈ›ia 2020, precum È™i persoane încadrate fără concurs, potrivit cadrului normativ incident pe durata stării de urgență È™i a stării de alertă.

De asemenea, în perioada menÈ›ionată mai sus, din cadrul aceleiaÈ™i categorii de personal, s-au înregistrat aproximativ 3.500 de pierderi, prin încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie.

Cât priveÈ™te punctul 5 al cererii dvs., precizăm că, la data de 30.09.2020, din evidenÈ›ele existente la nivelul structurii de profil din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, reiese că deficitul de personal în cadrul categoriei funcÈ›ionari publici cu statut special – poliÈ›iÈ™ti este în procent de aproximativ 19”.

 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE - M.A.I.

Parteneri SNPPC: