Comunicate

23.10.2023 - Solicităm întâlniri cu prim-ministrul României și cu ministrul Afacerilor Interne, pentru revendicări economice și profesionale

23.10.2023 - Solicităm întâlniri cu prim-ministrul României și cu ministrul Afacerilor Interne, pentru revendicări economice și profesionale

     In cursul acestei dimineți, le-am transmis premierului și ministrului Afacerilor Interne o solicitare, pentru discuții și întâlniri nemijlocite, revendicând câteva probleme majore care trebuie soluționate în regim de urgență sau prin emiterea unor acte normative, conform competențelor.

    Redăm textul scrisorii oficiale FSNPPC:

 

   FSNPPC/Nr. 199/200 din 23.10.2023

   Se transmite prin e-mail

                       

    Către

  - GUVERNUL ROMÂNIEI

    Domnului Ion-Marcel CIOLACU, Prim-Ministru         

- MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

   Domnului Cătălin PREDOIU, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne  

                           

   În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică” - recunoscută de Tribunalul Municipiului București, conform legii -, apărăm drepturile și promovăm interesele profesionale, sociale și economice ale angajaților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind cea mai mare organizație de profil din România.   

   Prin prezenta, revenim asupra unor probleme pe care vi le-am semnalat în adresele noastre din ultimele luni și vă informăm că, la nivelul personalului MAI, s-au acumulat nemulțumiri majore privind: salarizarea precară din ultimii ani, urmare neaplicării, la termenele prevăzute, a Legii-cadru nr. 153/2017 - Anexele VI și VIII referitoare la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională; acordarea, de mai mulți ani, a unor drepturi financiare diminuate, prin raportarea acestora la un cuantum al salariului de funcție/de bază necorelat cu Legea 153/2017 și cu salariul minim brut pe economie; deficitul major de personal, de circa 20%, care are repercusiuni negative asupra eficienței serviciului polițienesc și impune efectuarea de ore/misiuni suplimentare de către angajații în activitate; dotarea insuficientă cu mijloace și echipamente tehnice și tactice de intervenție polițienească și de protecție fizică a polițiștilor, dar și multe altele.  

   Ca urmare a celor prezentate, vă solicităm din nou să ne primiți, personal, pentru o scurtă întâlnire, întrucât dorim să vă prezentăm unele revendicări legitime, cum ar fi:   

       - actualizarea, la prima rectificare bugetară, a sporurilor și indemnizațiilor, în funcție de cuantumul salariilor din prezent;

       - actualizarea salarizării polițiștilor/PC, în raport cu rata inflației și costurile tot mai crescute ale utilităților și ,,coșului zilnic” (în fapt, este necesară majorarea salariilor de funcție/bază cu 20%, de la 1 ian. 2024);

       - actualizarea normei de hrană și a normei de echipare, prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor produselor de consum/utilităților și la datele statistice furnizate oficial de către INS;

       - majorarea, la procentul maxim prevăzut în Legea-cadru 153/2017, a sporului de  suprasolicitare neuropsihică acordat în prezent beneficiarilor din MAI, prin raportare la volumul, complexitatea și riscurile profesionale ale muncii de poliție, dar și la incompatibilitățile/interdicțiile polițiștilor judiciariști (în limita fondurilor bugetare alocate, acest demers este în competența de soluționare a ministrului Afacerilor Interne, în calitate de conducător al instituției și ordonator principal de credite);

       - actualizarea, la prețul pieței, a compensației pentru chirie acordate polițiștilor, deoarece, în prezent, aceasta se raportează la anul 2009 (în majoritatea cazurilor, suma primită este infimă, de circa 400 lei, inclusiv în municipii reședință de județ);

        - prevederea, în bugetul de stat aferent 2024, a sumelor pentru plata angajaților MAI care vor fi implicați în cele două sesiuni de alegeri electorale din anul următor, similar membrilor birourilor electorale de circumscripție;

        - un nou Statut al polițistului, inclusiv un Ghid al carierei, dată fiind perimarea actualei legi, în vigoare - în cea mai mare parte - de peste 20 de ani, răstimp în care am devenit stat membru UE și NATO.

      Rugăm răspuns, în timp util, la adresa de e-mail din antet.

      Cu deosebită stimă,

 

 Președintele Biroului Executiv FSNPPC

ZELCA Vasile

 

Parteneri SNPPC: