Comunicate

23.11.2018 - COMUNICAT - Am fost asiguraţi că salariile noastre vor fi majorate de la 1 ianuarie 2019

23.11.2018 - COMUNICAT  -  Am fost asiguraţi că salariile noastre vor fi majorate de la 1 ianuarie 2019

În urma întâlnirii dintre preşedintele FSNPPC/vicepreşedintele Biroului Naţional Executiv ,,Cartel ALFA”, Dumitru Coarnă, şi ministrul Finanţelor, domnul Eugen-Orlando Teodorovici, am primit asigurări că salariile poliţiştilor, personalului contractual şi, implicit, ale angajaţilor din familia ocupaţională bugetară ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională” nu vor fi îngheţate, de la 1 ianuarie 2019, urmând ca acestea să fie majorate, conform art. 38, alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, care prevede: ,,În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

Discuţiile au avut loc în urma scrisorilor oficiale trimise de FSNPPC către MAI, Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor, prin care am solicitat modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul introducerii unor reglementari mai favorabile angajaţilor din MAI şi, implicit, din familia nostră ocupaţională, astfel încât cuantumul brut al salariilor de funcţie, pentru poliţişti, respectiv al salariilor de bază, pentru personalul contractual, să fie majorat asemănător altor categorii de bugetari, care au beneficiat sau vor beneficia de creşterea veniturilor, prin intrarea anticipată în grilele de salarizare prevăzute în lege. În concret, amendamentele noastre, revizuite, la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt următoarele:

La articolul 38 alineatul (3), după litera b) se introduc două noi litere, litera b1) şi litera b2), cu următorul cuprins:

"b1) prin excepţie de la lit. a), începând cu 01 decembrie 2018, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc şi se acordă în procent de 76% din soldele de funcţie/salariile de funcţie prevăzute în cap. I din Anexa nr. VI. În situaţia în care soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, acordate în acest procent sunt mai mici decât cele cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, se menţin în plată soldele de funcţie/salariile de funcţie cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

"b2) prin excepţie de la lit. a), începând cu 01 decembrie 2018, salariile de bază ale personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne se stabilesc şi se acordă în procent de 76% din salariile de bază prevăzute în cap. II din Anexa nr. VIII. În situaţia în care salariile de bază, acordate în acest procent sunt mai mici decât cele cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, se menţin în plată salariile de bază cuvenite potrivit prevederilor în vigoare pentru luna noiembrie 2018, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."   

În acest context, SNPPC continuă acţiunile în instanţele de contencios administrativ-fiscal, pentru aplicarea Legii salarizării.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: