Comunicate

24.02.2020 - CONSULTAREA MEMBRILOR ȘI A LIDERILOR FSNPPC/SNPPC cu privire la oportunitatea declanșării unor forme de PROTEST SINDICAL

24.02.2020 - CONSULTAREA MEMBRILOR ȘI A LIDERILOR FSNPPC/SNPPC  cu privire la oportunitatea declanșării unor forme de  PROTEST SINDICAL

 

In ultima perioadă,  MAI a sfidat revendicările noastre legitime, cu privire la unele drepturi profesionale È™i economico-financiare, cum ar fi:

- a refuzat fără justificare acordarea titlului de specialist de clasă (cuvenit polițiștilor și personalului contractual) și, implicit, a gradației salariale aferente;

- a refuzat să ne acorde drepturile salariale cuvenite conform Deciziei CCR nr. 794/2016, Deciziei ICCJ nr. 51/2019 È™i Legii nr. 71/ 2015 (care prevăd, în esență, că personalul plătit din fonduri publice, ce beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaÅ£iilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcÅ£ie, grad/treaptă, gradaÅ£ie, vechime în funcÅ£ie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaÅ£iei de încadrare din cadrul instituÅ£iei sau autorităţii publice respective, dacă îÅŸi desfăşoară activitatea în aceleaÅŸi condiÅ£ii de încadrare în funcÈ›ia publică), iniÈ›iind, pentru a trage de timp, un proiect de act normativ, nenumit ca atare (a cărui promovare este condiÈ›ionată de reînvestirea Guvernului -  o practică nemaiîntâlnită în tehnica legislativă È™i în politica MAI), prin care nu va acorda în integralitate drepturile salariale cuvenite, aÈ™a cum noi le-am solicitat È™i le-am obÈ›inut în instanÈ›ele de judecată;

- a promovat OUG nr. 20/2020 pentru modificarea È™i completarea Legii nr. 364/2004 privind poliÈ›ia judiciară, statuând prin  art. 2 (4) o incompatibilitate pe care nu o are nicio altă categorie profesională din România: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliÈ›iei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcÈ›ie publică sau privată, cu excepÈ›ia funcÈ›iilor didactice din învățământul superior". Aceasta contravine art. 115 din ConstituÈ›ia României È™i creeaza o situatie discriminatorie între organele de cercetare penală ale poliÈ›iei judiciare È™i restul poliÈ›iÈ™tilor, sub aspectul incompatibilitatilor suplimentare prevazute pentru aceasta categorie de politisti, față de cele reglementate în art. 45 din Legea 360/2002, opozabile tuturor politistilor;

- a iniÈ›iat un proiect de OMAI, prin care vrea să adauge la lege – în speță, la HG nr.714/2018 privind drepturile pentru delegare, detaÈ™are È™i deplasare în interesul serviciului: pentru decontarea transportului, MAI are în intenÈ›ie să modifice actuala reglementare - care ia în calcul distanÈ›a de la centrul localității de domiciliu la centrul localității unde se efectuează misiunea - în sensul de a impune ca referință distanÈ›a dintre limitele administrativ-teritoriale ale localităților, în condiÈ›iile în care sunt foarte multe cazuri în care acestea au limite extravilane foarte apropiate sau chiar comune (lipite). Altfel spus, în aceste situaÈ›ii MAI legiferează o ,,amputare” a unor drepturi acordate printr-un act normativ superior, încălcând Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă. În concret: dacă proiectul MAI va fi pus în aplicare, poliÈ›iÈ™tii, dar È™i toÈ›i angajaÈ›ii MAI care vor fi implicaÈ›i în misiuni, cu ocazia alegerilor din acest an etc., nu vor primi drepturile cuvenite pentru transport. De exemplu: cazul celor din comunele aflate în vecinătatea imediată a municipiilor reÈ™edință de judeÈ›, cu limite extravilane lipite; pentru deplasare la o secÈ›ie de votare situată în localitatea învecinată, aflată în limita diametral opusă domiciliului, un poliÈ›ist va parcurge cele două  localități, de la o extremă la cealaltă, pe cheltuiala sa, deoarece MAI va considera că între cele două localități nu există nicio distanță (!!!);

- o parte însemnată dintre mijloacele de protecÈ›ie fizică a poliÈ›iÈ™tilor, mijloacele de intervenÈ›ie È™i dintre sediile posturilor rurale rural sunt neconforme cu standardele  de sănătate /securitate în muncă, uzate fizic/moral sau insuficiente;

-cuantumul chiriei acordate este neactualizat de mai mulÈ›i ani È™i nu se raportează la preÈ›urile diferenÈ›iate  practicate pe piață etc.

Având în vedere faptul că FederaÅ£ia Sindicatelor NaÅ£ionale ale PoliÅ£iÅŸtilor ÅŸi Personalului Contractual din România este organizaÅ£ie cu reprezentativitate juridică în Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate”, în baza Hotărârii Tribunalului Mun. BucureÈ™ti, SecÈ›ia Civilă, pronunÈ›ată în Dosarul nr. 12271/3/2016 –, îndrituită de Legea dialogului social nr. 62/2011 să apere È™i să promoveze drepturile poliÈ›iÈ™tilor È™i personalului contractual, vă CONSULTÄ‚M cu privire la oportunitatea declanșării unor forme de PROTEST SINDICAL:

  1. ConsideraÈ›i că pârghiile dialogului social au fost utilizate de noi la maximum, iar prin refuzul MAI de a ne soluÈ›iona revendicările, suntem îndreptățiÈ›i să declanșăm conflictul colectiv de muncă?
  2. Dacă da, ce tipuri de proteste să organizăm (miting de amploare în BucureÈ™ti, proteste cu banderole la locul de muncă, proteste zilnice în faÈ›a locaÈ›iei angajatorului, pichetări ale Prefecturilor etc. etc.)?
  3. Care ar fi perioada/ziua/zilele optimă/optime?

Rugăm să ne răspundeÈ›i inclusiv pe e-mail – contact@snppc.ro – , pentru a analiza detaliat propunerile.

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: