Comunicate

24.02.2020 - CONSULTAREA MEMBRILOR ȘI A LIDERILOR FSNPPC/SNPPC cu privire la oportunitatea declanșării unor forme de PROTEST SINDICAL

24.02.2020 - CONSULTAREA MEMBRILOR ȘI A LIDERILOR FSNPPC/SNPPC  cu privire la oportunitatea declanșării unor forme de  PROTEST SINDICAL

 

In ultima perioadă,  MAI a sfidat revendicările noastre legitime, cu privire la unele drepturi profesionale și economico-financiare, cum ar fi:

- a refuzat fără justificare acordarea titlului de specialist de clasă (cuvenit polițiștilor și personalului contractual) și, implicit, a gradației salariale aferente;

- a refuzat să ne acorde drepturile salariale cuvenite conform Deciziei CCR nr. 794/2016, Deciziei ICCJ nr. 51/2019 și Legii nr. 71/ 2015 (care prevăd, în esență, că personalul plătit din fonduri publice, ce beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de încadrare în funcția publică), inițiind, pentru a trage de timp, un proiect de act normativ, nenumit ca atare (a cărui promovare este condiționată de reînvestirea Guvernului -  o practică nemaiîntâlnită în tehnica legislativă și în politica MAI), prin care nu va acorda în integralitate drepturile salariale cuvenite, așa cum noi le-am solicitat și le-am obținut în instanțele de judecată;

- a promovat OUG nr. 20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind poliția judiciară, statuând prin  art. 2 (4) o incompatibilitate pe care nu o are nicio altă categorie profesională din România: ,,Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior". Aceasta contravine art. 115 din Constituția României și creeaza o situatie discriminatorie între organele de cercetare penală ale poliției judiciare și restul polițiștilor, sub aspectul incompatibilitatilor suplimentare prevazute pentru aceasta categorie de politisti, față de cele reglementate în art. 45 din Legea 360/2002, opozabile tuturor politistilor;

- a inițiat un proiect de OMAI, prin care vrea să adauge la lege – în speță, la HG nr.714/2018 privind drepturile pentru delegare, detașare și deplasare în interesul serviciului: pentru decontarea transportului, MAI are în intenție să modifice actuala reglementare - care ia în calcul distanța de la centrul localității de domiciliu la centrul localității unde se efectuează misiunea - în sensul de a impune ca referință distanța dintre limitele administrativ-teritoriale ale localităților, în condițiile în care sunt foarte multe cazuri în care acestea au limite extravilane foarte apropiate sau chiar comune (lipite). Altfel spus, în aceste situații MAI legiferează o ,,amputare” a unor drepturi acordate printr-un act normativ superior, încălcând Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă. În concret: dacă proiectul MAI va fi pus în aplicare, polițiștii, dar și toți angajații MAI care vor fi implicați în misiuni, cu ocazia alegerilor din acest an etc., nu vor primi drepturile cuvenite pentru transport. De exemplu: cazul celor din comunele aflate în vecinătatea imediată a municipiilor reședință de județ, cu limite extravilane lipite; pentru deplasare la o secție de votare situată în localitatea învecinată, aflată în limita diametral opusă domiciliului, un polițist va parcurge cele două  localități, de la o extremă la cealaltă, pe cheltuiala sa, deoarece MAI va considera că între cele două localități nu există nicio distanță (!!!);

- o parte însemnată dintre mijloacele de protecție fizică a polițiștilor, mijloacele de intervenție și dintre sediile posturilor rurale rural sunt neconforme cu standardele  de sănătate /securitate în muncă, uzate fizic/moral sau insuficiente;

-cuantumul chiriei acordate este neactualizat de mai mulți ani și nu se raportează la prețurile diferențiate  practicate pe piață etc.

Având în vedere faptul că Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România este organizaţie cu reprezentativitate juridică în Ministerul Afacerilor Interne, la nivel ,,sector de activitate”, în baza Hotărârii Tribunalului Mun. București, Secția Civilă, pronunțată în Dosarul nr. 12271/3/2016 –, îndrituită de Legea dialogului social nr. 62/2011 să apere și să promoveze drepturile polițiștilor și personalului contractual, vă CONSULTĂM cu privire la oportunitatea declanșării unor forme de PROTEST SINDICAL:

  1. Considerați că pârghiile dialogului social au fost utilizate de noi la maximum, iar prin refuzul MAI de a ne soluționa revendicările, suntem îndreptățiți să declanșăm conflictul colectiv de muncă?
  2. Dacă da, ce tipuri de proteste să organizăm (miting de amploare în București, proteste cu banderole la locul de muncă, proteste zilnice în fața locației angajatorului, pichetări ale Prefecturilor etc. etc.)?
  3. Care ar fi perioada/ziua/zilele optimă/optime?

Rugăm să ne răspundeți inclusiv pe e-mail – contact@snppc.ro – , pentru a analiza detaliat propunerile.

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: