Comunicate

PRECIZĂRI referitoare la Proiectul Legii privind statutul poliţistului local, adoptat tacit de Senat. Guvernul a dat aviz negativ. Camera Deputaților este for decizional

PRECIZĂRI referitoare la Proiectul Legii privind statutul poliţistului local, adoptat tacit de Senat. Guvernul a dat aviz negativ.  Camera Deputaților este for decizional

Urmare comentariilor apărute în spaÈ›iul public È™i a numeroaselor întrebări adresate SNPPC, pe marginea parcursului legislativ al proiectului Legii privind statutul poliÈ›istului local, facem câteva precizări:

IniÈ›iativa legislativă în cauză (L54/2019), aparÈ›inând, în principal, unui grup de parlamentari UDMR, a fost înregistrată la Senat în data de 13.11.2018. În ziua de 4 decembrie 2018 a fost discutată în cadrul Consiliului Economic ÅŸi Social, care a votat, aproape în unanimitate, pentru aviz negativ, urmare argumentelor prezentate de către Dumitru Coarnă, preÅŸedinte FSNPPC, membru al acestui organism în calitate de vicepreÅŸedinte al Biroului NaÅ£ional al ConfederaÈ›iei Sindicale ,,Cartel Alfa” (vezi comunicatul nostru din 05.12.2018). Proiectul a mai primit numeroase alte avize negative, inclusiv din partea a trei Comisii ale Senatului (Apărare, Juridică È™i Drepturile omului), dar È™i din partea Guvernului, care, pe parcursul a 12 pagini, a adus argumente zdrobitoare împotriva acestui demers legislativ alambicat, apreciind că încalcă multe alte legi organice È™i ,,este susceptibil de încălcarea normelor constituÈ›ionale”.

DeÈ™i, ulterior, la propunerea Comisiei de Apărare (care a întocmit un Raport de respingere), plenul Senatului a decis trimiterea proiectului spre reexaminarea primei Comisii sesizate, acesta a fost adoptat tacit, pe data de 8 aprilie, după termenul legal de 60 de zile, timp în care nu a mai fost pus în dezbaterea plenului, fiind ,,uitat” prin sertarele grupului parlamentar iniÈ›iator <,,Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru coduri ÅŸi alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate”.>> În aceeaÈ™i zi, 8 aprilie, Senatul trimite Camerei DeputaÈ›ilor, în calitate de for decizional, forma finală a proiectului, spre dezbatere È™i adoptare.

În Expunerea de motive se apreciază că riscurile profesionale, sarcinile de serviciu, pregătirea iniÈ›ială (asigurată chiar de MAI), eforturile poliÅ£iÅŸtilor locali, precum È™i atribuÈ›iile lor sunt similare cu cele ale PoliÅ£iei Române ÅŸi Jandarmeriei (sic!). Și ca să pună capacul pe oală, iniÅ£iatorii au preluat, aproape în integralitate, prevederi din Statutul poliÅ£istului, dar È™i din legislaÈ›ia privind pensiile militare de stat, pe care le-au transpus în proiectul Statutului poliÈ›istului local, generând premisele apariÅ£iei unei ,,poliÅ£ii paralele” în România, fără să existe o viziune profundă de reformare a Ordinii Publice, în acord cu prevederile strategice care stau la baza Sistemului NaÈ›ional de Apărare, Ordine Publică ÅŸi Securitate NaÅ£ională.

Sperăm că experÈ›ii parlamentari din Camera DeputaÈ›ilor È™i membrii acestui for decizional vor analiza cu scrupulozitate iniÈ›iativa legislativă, prea împinsă pe ,,repede înainte” spre Monitorul Oficial.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: