Comunicate

24.05.2021 - INFORMARE: 10% din suma salarială calculată conform OUG 75/2020 (aferentă perioadei 31.01.2017-30.01.2020), se va acorda până la sf lunii iunie a.c.

24.05.2021 - INFORMARE: 10% din suma salarială calculată conform OUG 75/2020 (aferentă perioadei 31.01.2017-30.01.2020), se va acorda până la sf lunii iunie a.c.

Până la sfârșitul lunii iunie 2021, ordonatorii de credite vor acorda a doua tranșă (10%) din sumele recalculate în baza OUG nr. 75/2020, care a fost emisă pentru punerea în aplicare a Deciziei ICCJ nr. 51/2019 cu privire la dezlegarea unor chestiuni de drept, respectiv 5% din cuantumul total recalculat de MAI, corespunzător salarizării la nivel maxim, pentru perioada 01 februarie 2017-30 ianuarie 2020, inclusiv actualizarea dobânzii și inflației, așa cum prevede art. 39^1 din OUG 75.
Practic, se va acorda valoarea dublă primită la sfârșitul anului 2020.
De asemenea, se vor acorda si sumele cuvenite hotărârilor judecătorești definitive.

Totodată SNPPC urmărește pentru membrii săi pensionari aplicarea OUG nr. 75/2020, pentru polițistii pensionați în ultimii ani, respectiv cei care au ales ca bază de calcul cel puțin o lună de salarizare începand cu 31.01.2017. Ministerul Afacerilor Interne a dispus structurilor subrdonate refacerea fișelor de pensie de către structurile financiare și implicit actualizarea deciziilor de pensionare de către Casa de Pensii a MAI, cu luarea în calcul a sumelor integrale cuvenite, ca urmare a intrarii in vigoare a actului normativ privind salarizarea la nivel maxim. 

Promovarea, de către Ministerul Afacerilor Interne, a OUG nr. 75/2020, a fost determinată, de sutele de acțiuni câștigate de către SNPPC în instanțele civile de contencios administrativ-fiscal (unde am reprezentat peste 25.000 de membri de sindicat), acțiuni care au început acum mai bine de trei ani, în temeiul Deciziei CCR nr. 794/2016 privind salarizarea la nivelul maxim al funcției publice, iar justețea demersului nostru a fost confirmată  definitiv prin Decizia ICCJ nr. 51/2019.

Parteneri SNPPC: