Comunicate

24.05.2022 - Plenul CES, aviz pozitiv pentru propunerile SNPPC

24.05.2022 - Plenul CES, aviz pozitiv pentru propunerile SNPPC

 

 

Astăzi, 24 mai, Consiliul Economic și Social (CES) a dezbătut, în plen, un proiect legislativ al Senatului (nr. b295/10.05.2022), pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

Reprezentantul FSNPPC în cadrul CES, Claudiu Staicu,  a  susținut două modificări importante ale Legii 360, cu impact pozitiv asupra drepturilor noastre, propuneri care au fost avizate pozitiv de către plen, cu majoritate de voturi, și vor fi înaintate Senatului:

-extinderea ariei pentru acordarea chiriei la 50 km față de localitatea în care polițistul își desfășoară activitatea;

- eliminarea din Legea 360 a sintagmei ,,mutare la cererea polițistului” - vezi art. 2719, ceea ce va atrage, implicit, și eliminarea reglementărilor dezavantajoase din actele normative subsecvente (HG-uri și OMAI-uri), prin care sunt stabilite drepturile celor care fac solicitarea de mutare la cerere (de exemplu: în prezent, conf. Lg. 360, compensația pentru chirie și decontarea cheltuielilor de transport se acordă doar celor mutați de unitate în interesul serviciului, celor repartizați după absolvirea Școalii/Academiei sau celor încadrați direct din sursă externă;

BIROUL EXECUTIV - FSNPPC

 

Parteneri SNPPC: