Comunicate

24.07.2017: sedinţă MAI-sindicate pe teme de actualitate

24.07.2017: sedinţă MAI-sindicate pe teme de actualitate

Astăzi, 24 iulie, conducerea MAI s-a întâlnit cu sindicatele, pentru a dezbate unele dintre problemele stringente legate de deficitul de personal, reducerea cheltuielilor, drepturile personalului şi utilizarea mai riguroasă a poliţiştilor în misiunile specifice de ordine publică, pentru a se preveni producerea unor tragedii asemănătoare celei petrecute la Suceava, săptămâna trecută.

La discuţiile de azi, FSNPPC a propus, între altele, câteva reforme aflate în competenţa de soluţionare a ministerului, reforme ce pot aduce beneficii şi pot contribui, deopotrivă, la siguranţa cetăţenilor şi a lucrătorilor MAI:

- reducerea perioadei de şcolarizare, în cadrul şcolilor de agenţi de poliţie (inclusiv din anul acesta de învăţământ), de la doi ani, la un an, într-o primă fază, iar ulterior – la şase luni (dacă este posibil), pentru a se asigura o frecvenţă mai mare a ciclurilor de pregătire; în acest fel, s-ar diminua mai repede deficitul de personal şi, implicit, s-ar putea asigura patrule formate din minim doi poliţişti în misiuni;

- mărirea cifrelor de şcolarizare în reţeua proprie de formare profesională iniţială, prin utilizarea la capacitate maximă a spaţiilor şi a celorlalte resurse existente, iar, la nevoie, prin extinderera acestora la limitele suportabile;

- crearea posibilităţii de delegare inclusiv a poliţiştilor aflaţi în primii trei ani de activitate, pentru a asigura manevre eficiente şi rapide de forţe umane, la nevoie, atunci când situaţia operativă o impune (este posibilă prin modificarea Statutului poliţistului);

- utilizarea poliţiştilor în echipă mixtă cu jandarmii, în locurile şi misiunile pretabile; până la soluţionarea acestei probleme, SNPPC a cerut ca poliţiştii să nu mai fie planificaţi singuri în misiuni

- plata compensaţiei pentru chirie la nivelul pieţei locale, până la momentul emiterii Ordinului de ministru pentru punerea în aplicare a acelui articol din Statut referitor la sprijinirea poliţiştilor în vederea achiziţionării unei locuinţe; în acest fel, cheltuielile alocate chiriei ar deveni compensaţii pentru plata ratei lunare a locuinţei respective;

- identificarea soluţiilor financiare şi juridice pentru diminuarea deficitului de personal şi majorarea salarială cerută de SNPPC, cu 15%.

În zilele următoare, ministrul Afacerilor Interne se va întâlni cu premierul şi cu miniştrii Muncii, Finanţelor şi Justiţiei, pentru a susţine interesele personalului MAI în raport cu atribuţiile legale pe care aceste autorităţi de resort le au în realizarea cât mai urgentă a reformelor în cauză. La rândul său, SNPPC va avea întâlniri cu factori decizionali tot pe tematica în discuţie.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: