Comunicate

24.07.2020 - RECOMANDĂRI, în atenția agenților de poliție/poliție de frontieră

24.07.2020 -   RECOMANDĂRI, în atenția agenților de poliție/poliție de frontieră

 

În urma apariției OUG nr. 75/2020 și a normelor de aplicare, emise recent de MAI, cu privire la reconstrucția salarială, ca urmare a Deciziei ICCJ nr. 51/2019, am fost informați că există inadvertențe și modalități neunitare de aplicare a prevederilor în cauză, la nivelul unor ordonatori de credite, în ceea ce privește depunerea documentelor necesare pentru acordarea sporului aferent studiilor superioare.

În aceste condiții, recomandăm membrilor noștri de sindicat, care nu beneficiază de acest spor și sunt îndreptățiți să îl obțină, să contacteze liderii locali SNPPC, care-i pot sprijini pentru a depune,  la structura de resurse umane a unității, copii după diploma de licență și suplimentul de diplomă (foaia matricolă), documente ce stau la baza emiterii actului administrativ de punere în plată, de către angajator.

De asemenea, recomandăm prudență înainte de semnarea oricărui document/angajament pe propria răspundere, referitor la recalcularea salariului, dat fiind faptul că procedura în sine este complexă, iar pentru înțelegerea acesteia este necesară consiliere de specialitate.  

Reamintim că drepturile salariale recalculate se vor acorda pe viitor și, retroactiv, pe ultimii 3 ani, conform temenelor stabilite prin OUG 75/2020.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 

Parteneri SNPPC: