Comunicate

24.07.2020 - Solicitare de întâlnire pentru aplicarea unitară a procedurii de reconstruție salarială și demersul MAI, de modificare a uniformelor/însemnelor distinctive auto

24.07.2020 - Solicitare de întâlnire pentru aplicarea unitară a procedurii de reconstruție salarială și demersul MAI, de modificare a uniformelor/însemnelor distinctive auto

FSNPPC/Nr. 168 din 24.07.2020

Se transmite electronic

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel - VELA, MINISTRU

În temeiul ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști, document semnat de conducerea MAI și de FSNPPC, în calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, vă solicităm să ne întâlnim, în cadrul unei ședințe de dialog social, în regim de urgență, pentru clarificarea unor aspecte privind:

1 – modalitatea unitară de aplicare, în litera și spiritul legii, la nivelul ordonatorilor de credite din MAI, a prevederilor OUG 75/2020, care reglementează reconstrucția salarială, în baza Deciziei ICCJ nr. 51/2019;

2 – demersul MAI - despre care am luat cunoștință din mass-media - de modificare a ,,HG nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti – republicată și actualizată”, precum și a elementelor de identitate vizuală specifice autospecialelor de intervenție din dotarea Poliției Române.  

 

Cu stimă,

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

....................................

Parteneri SNPPC: