24.09.2018 - OMAI nr. 140/2016, modificat prin OMAI nr. 100/2018

24.09.2018 - OMAI nr. 140/2016, modificat prin OMAI nr. 100/2018

Comunicate

În Monitorul Oficial, partea I, a fost publicat ,,Ordinul nr. 100 / 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI”.

La sedinţele premergătoare de dialog social, reprezentanţii SNPPC au susţinut armonizarea noului ordin cu forma actualizată a Statutului poliţistului şi inserarea unor prevederi care privesc, între altele:

- întocmirea/modificarea fişei postului, în sensul de a nu oferi posibilitatea şefului/angajatorului să includă prevederi, sarcini, activităţi şi termene de execuţie excedentare, ori de a creea premise defavorabile pentru angajaţi, în dezacord cu fişa-cadru a postului respectiv;

- modalitatea, situaţiile şi condiţiile de întocmire a unei anexe la fişa-postului, astfel încât lucrătorul să nu fie supus, ulterior, unor presiuni injuste din partea angajatorului, cu privire la sarcinile şi obligaţiile profesionale;

-  definitivarea în profesie şi evaluarea de serviciu anuală sau parţială; 

- reglementarea modului de organizare şi susţinere a interviului de departajare, pentru ocuparea, prin concurs, a unei funcţii de execuţie sau de conducere; 

- trecerea agenţilor, prin concurs, în corpul ofiţerilor de poliţie etc.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: