Comunicate

24.12.2020 - Solicitare adresată prim-ministrului, pentru acordarea majorării salariale cuvenite in 2021 si decontarea serviciilor turistice

24.12.2020 - Solicitare adresată prim-ministrului, pentru acordarea majorării salariale cuvenite in 2021 si decontarea serviciilor turistice

FSNPPC/Nr. 233 din 24.12.2020

Se transmite electronic/fax

Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI

  • Domnului Florin-Vasile CÎȚU, prim-ministru

 

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, având în componență circa 40.000 de membri, vă adresăm următoarele solicitări, care vizează drepturile și interesele polițiștilor și personalului contractual, dar și ale familiei ocupaționale din care facem parte:

1 – salarizarea poliţiştilor şi a personalului contractual, în anul 2021, conform prevederilor din corpul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a Anexelor nr. VI şi VIII din lege, care reglementează pentru familia ocupațională ,,Apărare, ordine publică şi securitate naţională”, respectiv majorarea salariilor de funcţie/salariilor de bază cu 1/2 din diferența rezultată dintre cuantumul actual și cel prevăzut în lege pentru ianuarie 2022;

2 – conform legislației în vigoare, în prezent, pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de profil de pe teritoriul României, doar în cursul anului curent, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (1.450 de lei/an). Considerăm că este discriminatorie măsura decontării serviciile turistice doar până la sfârșitul anului, în timp ce salariații din sistemul public beneficiază deja de prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în anul 2021, măsură legislativă luată de Guvern, pentru contracararea economică a efectelor fenomenului pandemiei medicale, care a afectat turismul și serviciile din domeniu.   

Având în vedere cele prezentate, în contextul în care angajații familiei ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională au fost și vor fi în continuare implicați în misiuni specifice prevenirii și combaterii efectelor pandemiei, fapt pentru care nu au putut beneficia integral de concediul de odihnă aferent anului 2020, vă solicităm să aveți în vedere, cu prilejul promovării Legii bugetului pentru 2021 și al OUG prin care se vor stabili măsuri fiscal-bugetare pentru anul următor, modificarea reglementărilor ce vizează decontul serviciilor turistice în familia noastră ocupațională, în sensul alinierii acestora la normele mai favorabile aplicabile celorlalți salariați din sistemul bugetar.

Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă,

 

p.PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

 

Marius IONESCU

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: