Comunicate

24 Ianuarie 2021 – 162 de ani de la Unirea Principatelor, zi de sărbătoare a neuitării

24 Ianuarie 2021 – 162 de ani de la Unirea Principatelor,  zi de sărbătoare a neuitării

24 Ianuarie 2021 – 162 de ani de la Unirea Principatelor,

Zi de sărbătoare a neuitării

 

,,Cei care s-au înfipt, prin muncă È™i jertfă, într-un pământ,
aceia sunt de neclintit!” (Nicolae Iorga)

 

Ca în fiecare an, când aniversăm Unirea Principatelor, omagiul nostru se îndreaptă, cu pioÈ™enie È™i recunoÈ™tință, spre cei care au pus piatra de temelie a Statului NaÈ›ional Unitar Român, prin edificarea a ceea ce istoria consemnează drept Mica Unire, care a fost pasul decisiv spre Marea Unire.

Unirea Principatelor Române, consolidată economic È™i cultural după RevoluÈ›ia PaÈ™optistă de la 1848, a fost pecetluită la 24 ianuarie 1859, când Alexandru Ioan Cuza a fost ales Domnitor al Țării RomâneÈ™ti, după ce, în aceeaÈ™i lună, devenise, prin vot, È™i Domnitor al Moldovei.

Reformele iniÈ›iate în timpul scurtei sale domnii, prin punerea laolaltă a unor minÈ›i luminate ale vremii, pe mai multe planuri: economic, politic, militar, ordine publică, educaÈ›ional, juridic, monetar, electoral, agrar etc., au pus bazele dezvoltării moderne a României È™i s-au desăvârÈ™it  prin obÈ›inerea IndependenÈ›ei de la 1877.

 

La mulÈ›i ani, dragi colegi, La mulÈ›i ani, tuturor românilor,

în zi de sărbătoare a neuitării!

 

Biroul Executiv Central  - SNPPC

Parteneri SNPPC: