Comunicate

25.07.2018 - Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”, pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti

25.07.2018 - Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”, pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti

 

,,Legea nr. 149 din iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale prevede că soldații și gradații profesioniști au dreptul la pensie militară de stat, dar şi la acordarea  Semnului onorific ,,În Serviciul Patriei”, drept care nu a existat în vechea legislaţie pentru poliţiştii care au avut calitatea de m.a.b.c., p.f.a.c. sau j.a.c.

Conform acesteia, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiștrilor militari, subofițerilor, soldaților și gradaților profesioniști și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Potrivit legii, soldații și gradații profesioniști, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”, beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare.

De asemenea, soldații și gradații profesioniști beneficiază de încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții a activității pe care o desfășoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislației aplicabile cadrelor militare în activitate.

Legea menţionată aduce modificări altor acte normnative, care au reglementat până acum domeniul în cauză, respectiv ,,Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști” şi ,,Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri”.

Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniștrilor, respectiv conducătorilor instituțiilor centrale autonome, prevăzute la art. 1 alin. (1), până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor care îndeplinesc condițiile, până la data de 1 iunie a aceluiași an.

De acest beneficiază şi foştii jandarmi sau poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract, fapt pentru care le recomandăm să contacteze  unitatea de la care au trecut în rezervă,  în vederea clarificării unor probleme specifice dosarului de pensionare.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: