Comunicate

25.08.2017 - Concursurile pentru trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor,monitorizate de SNPPC

25.08.2017 - Concursurile pentru trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor,monitorizate de SNPPC

Mâine, 26 august 2017, vor avea loc, la nivel central şi teritorial, concursurile pentru trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie, activitate la care SNPPC a primit invitaţia din partea conducerii Poliţiei Române să desemneze observatori în toate etapele: multiplicare test scris şi grilă de apreciere, preluarea şi transportul acestora la sălile de concurs, desfăşurarea probei scrise, corectarea testelor etc.

Concursul se va desfăşura în sistem centralizat, data şi ora începerii acestuia fiind aceleaşi pentru toate locaţiile; activitatea va fi coordonată de către comisii administrative special înfiinţate.

Subiectele vor fi elaborate în condiţii de maximă securitate, la sediul Şcolii de agenţi de poliţie din Câmpina, de către comisii stabilite prin Dispoziţia inspectorului general. Testul va cuprinde 60 de întrebări tip grilă, iar corectarea se va realiza pe loc, în prezenţa fiecărui candidat, însoţit de un martor-asistent selecţionat din rândul concurenţilor (respectiv candidatul următor, care aşteaptă corectarea foii proprii de concurs); ultimii cinci candidaţi vor rămâne în sală, pentru a asista, în calitate de martori, la activităţile finale ale subcomisiei de concurs (sigilare teste, transportul acestora etc.).

Observatorii SNPPC vor monitoriza derularea etapelor acestuia şi pot interveni dacă observă abateri de la prevederile metodologiei elaborate de IGPR.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: