Comunicate

25.08.2020 - STOP discriminării: solicităm prelungirea termenului de decontare a serviciilor turistice, de către personalul MAI, asemenea celorlalți angajați bugetari!

25.08.2020 - STOP discriminării: solicităm prelungirea termenului de decontare a serviciilor turistice, de către personalul MAI, asemenea celorlalți angajați bugetari!

FSNPPC/Nr. 187 din 24.08.2020

Se transmite electronic

 

           Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel - VELA, MINISTRU

 

Vă readucem la cunoștință  o situație discriminatorie la adresa angajaților MAI - despre care v-am informat deja prin adresa noastră nr. 170/27.07.2020, la care încă nu am primit niciun răspuns - și vă solicităm să efectuați demersurile necesare, în timp util, la nivelul Guvernului, pentru remedierea acesteia:

Conform legislației în vigoare, pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de profil de pe teritoriul României, în cursul anului curent, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (1.450 de lei/an).

Considerăm că este discriminatoriu ca angajații MAI și întreg personalul din familia ocupațională sus-amintită să poată deconta serviciile turistice doar până la sfârșitul anului, în timp ce salariații din sistemul public beneficiază deja de prelungirea valabilității voucherelor de vacanță până la 31 mai 2021, măsură legislativă luată, în mod temeinic, de Guvern, pentru contracararea economică a efectelor fenomenului pandemiei medicale, care a afectat turismul la nivel național.  

Având în vedere cele prezentate, în baza ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special - polițiști și a ,,Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități – pentru personalul contractual”, documente semnate de conducerea MAI și de FSNPPC - organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare, la nivelul Guvernului, pentru modificarea reglementărilor care vizează decontul serviciilor turistice în MAI, în sensul alinierii acestora la normele mai favorabile aplicabile celorlalți salariați din sistemul bugetar.

Așteptăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

 

Cu stimă,

 

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

 

Notă: solicitarea a fost trimisă, în cursul acestei dimineți, prin e-mail, ministrului Afacerilor Interne.

Parteneri SNPPC: