25.09.2018 -  Cuantumurile pentru diurnă şi cazare,  modificate de la 1 ianuarie 2019

25.09.2018 - Cuantumurile pentru diurnă şi cazare, modificate de la 1 ianuarie 2019

Comunicate

Săptămâna trecută a fost publicată ,,H.G. nr. 714 / 13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului”, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Pentru delegări/detaşări sau misiuni într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de locul permanent de muncă, atunci când nu există posibilitatea înapoierii, la sfârşitul zilei de lucru, se acordă o diurnă de 20 lei/zi şi o alocaţie de cazare de 230 lei/zi. Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare cu până la 50%.

De asemenea, se decontează drept cheltuieli de transport şi:

- cheltuielile cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogara sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate, cele aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile, precum şi cele efectuate în condiţii similare, în localitatea unde se execută delegarea/detaşarea/misiunea;

- taxele pentru trecerea podurilor, traversarea cu bacul, cele de aeroport, gară, autogară sau port şi altele privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

Actul normativ mai stipulează că cheltuielile de transport, în cazul nostru, se reglementează prin acte normative specifice, astfel că, deocamdată, rămâne în vigoare ,,HG nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din MAI”

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: