Comunicate

25.09.2020 - PRECIZĂRI privind drepturile de transport pe timpul delegării/detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, conform HG nr. 714/2018

25.09.2020  -   PRECIZĂRI  privind drepturile de transport pe timpul delegării/detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, conform HG nr. 714/2018

În contextul alegerilor locale din 27 septembrie a.c., conform măsurilor adoptate la nivelul MAI, pentru aplicarea prevederilor ,,Legii nr. 135 din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 (...)”, o parte din personalul MAI va executa misiuni specifice asigurării ordinii publice, pazei secțiilor de votare și transportului materialelor electorale – după caz.

În acest sens, FSNPPC va monitoriza, la nivel central și teritorial, inclusiv modul de aplicare a HG nr. 714/2018 referitoare la drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Concret - așa cum președintele FSNPPCa precizat și în videoconferința IGPR de ieri dimineață - , timpul de lucru pentru care se vor acorda sumele cuvenite  trebuie calculat de la momentul plecării din localitatea în care lucrătorul își desfășoară activitatea de bază, și nu de la momentul ajungerii la secția electorală unde a fost repartizat în misiune. De asemenea, misiunea se consideră încheiată în momentul revenirii la sediul unității/subunității, și nu în cel al plecării de la secția de votare.

Reamintim faptul că am solicitat IGPR/IGPF, în scris, asigurarea dreptului constituțional privind exercitarea votului, de către personalul din subordine, care va fi delegat/detașat să execute misiuni în perioada alegerilor, precum și acordarea drepturilor financiare cuvenite - pentru delegare, transport, cazare etc., în integralitate și la termenele legale.

Precizăm că organizația noastră sindicală va monitoriza modul  de aplicare a prevederilor normative privitoare la drepturile polițiștilor și personalului contractual și va acționa conform legii, în cazurile în care acestea nu vor fi respectate.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: