Comunicate

26.01.2023 - Polițiștii și personalul contractual beneficiază de deducere fiscală pentru abonamentele la sălile de sport/servicii medicale

26.01.2023 - Polițiștii și personalul contractual beneficiază  de deducere fiscală pentru abonamentele la sălile de sport/servicii medicale

 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 34/ian.2023 pentru modificarea Codului Fiscal, tot personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (polițiști, militari și PC) poate beneficia, începând cu 01.02.2023,  de unele facilități fiscale.

Astfel, la determinarea impozitului pe venitul aferent salariilor/asimilate acestora, se deduce, în limita a max. 400 euro anual, și contravaloarea abonamentului pentru utilizarea facilităților sportive, cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic (dacă aceste facilități sunt oferite de furnizorii ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313), precum și a abonamentelor oferite de aceiași furnizori, dacă includ și servicii medicale, în aceleași scopuri. De precizat că, abonamentul la servicii medicale private era deductibil, tot în limita a 400 euro/an, și conform reglementărilor anterioare din Codul fiscal.

De noua prevedere pot beneficia și persoanele aflate în întreținerea angajaților, condiția fiind încadrarea în plafonul maxim de deductibilitate fiscală.

Documente care trebuie depuse la Financiar, pentru a beneficia de deducere:

  • copie după abonamentul sportiv și/sau medical, întocmit pe numele solicitantului și/sau a persoanei/persoanelor aflate în întreținere;
  • copie după dovada achitării  abonamentului/abonamentelor (chitanță sau bon fiscal);
  • un document din care să reiasă  că obiectul de activitate al operatorului economic pentru serviciile prestate e aferent codurilor CAEN 9311, 9312 sau 9313;
  • după caz, o declarație pe propria răspundere a solicitantului (neautentificată notarial), în care se menționează că persoana pe numele căreia este abonamentul se află în întreținerea sa, conform legii.

Precizăm că Direcția Generală Financiară din MAI a trimis, deja, ordonatorilor de credite precizări scrise privind aplicarea acestor modificări ale Codului fiscal, în sensul celor menționate în prezenta informare.

Exemplu: un abonament de 400 euro este aprox. 2.000 lei. Abonamentul nu se decontează, dar din această sumă angajatul primește înapoi 200 lei, reprezentând echivalentul impozitului legal, de 10%.

Pentru a maximiza această facilitate, membrii SNPPC pot contracta abonamente corporate (reduse substanțial față de cele la liber), negociate de noi cu săli de sport și rețele de servicii medicale, cum ar fi: 7 Card, World Class, SanoPass, Clinicile medicale Regina Maria, MedLife, Dr. Leahu și Implant Eladent.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: