Comunicate

26.02.2019 - De jure: SNPPC, singurul sindicat reprezentativ la nivelul Poliției Române și al Poliției de Frontieră. FSNPPC – federație reprezentativă la nivelul MAI

26.02.2019 - De jure:  SNPPC, singurul sindicat reprezentativ  la nivelul Poliției Române și al Poliției de Frontieră.  FSNPPC – federație reprezentativă la nivelul MAI

În sensul prevăzut de Legea nr. 62/2011 privind dialogul social (republicată), cunoscută și drept ,,legea sindicatelor“, <<reprezentativitatea>> este acel drept al organizaţiilor sindicale, recunoscut de către instanța civilă competentă, care le conferă statutul de partener social abilitat să apere drepturile angajaților, prevăzute în legislaţia naţională, în Contractele colective şi individuale de muncă sau în Acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale (CCR, Decizia 24/2013: <> este  atributul sindicatelor, care le „conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat”).

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC) și Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI (SNPPC) au dobândit, conform art. 51-52 din lege, statutul de organizații sindicale reprezentative și, drept urmare, conform art. 134, sunt parte a dialogului social derulat la nivelul MAI, al Inspectoratelor Generale și al unităților centrale/teritoriale al căror conducător are calitatea de angajator (ordonator terțiar de credite).

Calitatea juridică de organizații sindicale reprezentative  a fost statuată prin <> a Tribunalului Municipiului București, Secția Civilă, astfel:

- SNPPC este singurul sindicat recunoscut ca atare la nivelul Poliției de Frontieră Române, la data de 20.04.2016, și la nivelul Poliției Române, la data de 22.04.2016;

- FSNPPC a fost recunoscută la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, la data de 09.06.2016. 

Parteneri SNPPC: