Comunicate

26.02.2020 - CLARIFICĂRI privind Comunicatul MAI, de ieri, 25 februarie, care ,,pune la zid” organizațiile sindicale

26.02.2020 - CLARIFICĂRI privind Comunicatul MAI, de ieri, 25 februarie, care ,,pune la zid” organizațiile sindicale

 

Date fiind ,,Precizările privind demersurile legislative referitoare la aplicarea Deciziei I.C.C.J. nr. 51/2019 È™i la unele dintre drepturile personalului ministerului”, publicate, ieri, de către MAI ( https://www.mai.gov.ro/precizari-privind-demersurile-legis…/ ), prezentăm câteva puncte de vedere ale FSNPPC, pentru a clarifica unele afirmaÈ›ii din text, care fac trimitere directă, în mod generic, la organizaÈ›iile sindicale.
MenÈ›ionăm, din start, că apreciem preocuparea declarativă a ministerului pentru soluÈ›ionarea unor probleme referitoare la ,,drepturile personalului”, dar poziÈ›iile publice din ultima vreme, exprimate de către FSNPPC, privesc rezultatele concrete ale ,,efortului MAI”, care nu concordă cu revendicările noastre profesionale È™i economico-sociale.

Referitor la afirmația că organizațiile sindicale nu au trimis puncte scrise de vedere pentru ședința de dialog social din 20 februarie

- invitaÈ›ia la È™edinÈ›a de dialog social programată de MAI pentru joi, 20 februarie, a fost primită pe e-mail, în data de 12 februarie, seara, la ora 18,04, având termen de trimitere a propunerilor scrise, pe marginea celor două proiecte de acte normative puse în dezbatere publică, până în data de 14 februarie, ora 14,00; nu am fost de acord, in ansamblu, cu proiectul de act normativ referitor la aplicarea Deciziei 51 a ICCJ, initiat de MAI, si nici cu punctul 2 al ordinii de zi, referitor la OMAI privind drepturi pentru delegare/detasare, existand deja un act normativ de nivel superior in acest domeniu, fapt pentru care nu am formulat amendamente scrise. In plus, timpul foarte scurt impus pentru răspuns nu ne-a permis transmiterea, în scris, a unor puncte de vedere, acestea fiind prezentate, verbal, în cadrul È™edinÈ›ei propriu-zise de dialog social;

Referitor la ,,informaÈ›iile eronate apărute în spaÈ›iul public despre aceste demersuri ale ministerului” (aÈ™a cum se exprimă MAI)

1 - Despre salarizarea la nivel maxim.

Comunicatele FSNPPC din ultima perioadă, preluate, în parte, È™i de mass-media, referitoare la neaplicarea, de către MAI, a unor Decizii ale CCR È™i ICCJ, care privesc salarizarea la nivelul maxim al funcÈ›iei publice, au fost elaborate în concordanță cu litera È™i spiritul acestora, iar motivarea noastră – prezentată È™i la È™edinÈ›a de dialog social – concordă cu acÈ›iunile intentate de SNPPC, în contencios administrativ-fiscal, ordonatorilor de credite din MAI, multe dintre acestea fiind deja câÈ™tigate definitiv, la CurÈ›ile de Apel, pentru câteva mii de membri (È™i pe care mulÈ›i angajatori refuză să le pună în aplicare, fără ,,undă verde” de la MAI, deÈ™i sunt executorii). În acest context, am solicitat Guvernului È™i MAI, în scris, de mai multe ori, inclusiv la È™edinÈ›a din 20 februarie, să emită dispoziÈ›iile de salarizare la nivel maxim È™i să acorde sumele cuvenite pentru ultimii trei ani. Actul normativ iniÈ›iat de MAI, în acest sens, despre care aflăm, din nota de subsol inserată în josul primei pagini, că este condiÈ›ionat de reîvestirea Guvernului – a se vedea documentul postat pe site-ul ministerului, creează o situaÈ›ie fără precedent, pe care nu o putem accepta (dar pe care MAI o omite în Precizările de ieri, aÈ™a cum omite să facă trimitere È™i la celelalte decizii ale instanÈ›elor supreme, în afară de Decizia 51/2019 a ICCJ, È™i la Legea nr. 71/2015, relevante în această cauză), fapt pentru care ne menÈ›inem întru-totul poziÈ›ia publică exprimată în 21 februarie, a doua zi după È™edinÈ›a de dialog social – vezi site-ul SNPPC.

Considerăm că drepturile noastre salariale izvorăsc din lege È™i nu sunt monedă de schimb sau obiect de negociere cu niciun guvern, indiferent de culoarea lui politică, iar obligaÈ›ia ordonatorului principal de credite este aceea de a identifica soluÈ›ii pentru acordarea acestora la timp È™i în cuantumurile cuvenite, aÈ™a cum au stabilit CCR, ICCJ È™i instanÈ›ele de judecată, fără interpretări ,,în viziune proprie” ale acestora, de natură să prejudicieze financiar angajaÈ›ii! Asta ca să nu mai vorbim de lunile din urmă (anterioare perioadei de trei ani), în care poliÈ›iÈ™tii trebuiau să încaseze salarii mai mari, dar nu vor mai primi niciodată banii cuveniÈ›i, pentru că a intervenit termenul de prescripÈ›ie!!
Cine se face vinovat, domnule ministru, de această amputare a drepturilor salariale?

2 – Despre drepturile pe perioada delegării/detașării în alte localități. Am solicitat MAI să nu modifice actuala reglementare - care ia în calcul distanÈ›a de la centrul localității de domiciliu la centrul localității unde se efectuează delegarea/detaÈ™area -, în sensul de a impune ca referință distanÈ›a dintre limitele administrativ-teritoriale ale localităților, în condiÈ›iile în care sunt foarte multe cazuri în care acestea au limite extravilane foarte apropiate sau chiar alipite. Altfel spus, poliÈ›iÈ™tii care vor fi implicaÈ›i în misiuni, cu ocazia alegerilor din acest an, de exemplu, ar trebui să achite din propriul buzunar costul aferent pentru distanÈ›e ce pot ajunge È™i la peste 50-60 km.

Așteptăm Minuta ședinței, care va reflecta poziția reprezentanților FSNPPC vizavi de subiectele discutate și negociate.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: