Comunicate

26.02.2020 - CLARIFICĂRI privind Comunicatul MAI, de ieri, 25 februarie, care ,,pune la zid” organizațiile sindicale

26.02.2020 - CLARIFICĂRI privind Comunicatul MAI, de ieri, 25 februarie, care ,,pune la zid” organizațiile sindicale

 

Date fiind ,,Precizările privind demersurile legislative referitoare la aplicarea Deciziei I.C.C.J. nr. 51/2019 și la unele dintre drepturile personalului ministerului”, publicate, ieri, de către MAI ( https://www.mai.gov.ro/precizari-privind-demersurile-legis…/ ), prezentăm câteva puncte de vedere ale FSNPPC, pentru a clarifica unele afirmații din text, care fac trimitere directă, în mod generic, la organizațiile sindicale.
Menționăm, din start, că apreciem preocuparea declarativă a ministerului pentru soluționarea unor probleme referitoare la ,,drepturile personalului”, dar pozițiile publice din ultima vreme, exprimate de către FSNPPC, privesc rezultatele concrete ale ,,efortului MAI”, care nu concordă cu revendicările noastre profesionale și economico-sociale.

Referitor la afirmația că organizațiile sindicale nu au trimis puncte scrise de vedere pentru ședința de dialog social din 20 februarie

- invitația la ședința de dialog social programată de MAI pentru joi, 20 februarie, a fost primită pe e-mail, în data de 12 februarie, seara, la ora 18,04, având termen de trimitere a propunerilor scrise, pe marginea celor două proiecte de acte normative puse în dezbatere publică, până în data de 14 februarie, ora 14,00; nu am fost de acord, in ansamblu, cu proiectul de act normativ referitor la aplicarea Deciziei 51 a ICCJ, initiat de MAI, si nici cu punctul 2 al ordinii de zi, referitor la OMAI privind drepturi pentru delegare/detasare, existand deja un act normativ de nivel superior in acest domeniu, fapt pentru care nu am formulat amendamente scrise. In plus, timpul foarte scurt impus pentru răspuns nu ne-a permis transmiterea, în scris, a unor puncte de vedere, acestea fiind prezentate, verbal, în cadrul ședinței propriu-zise de dialog social;

Referitor la ,,informațiile eronate apărute în spațiul public despre aceste demersuri ale ministerului” (așa cum se exprimă MAI)

1 - Despre salarizarea la nivel maxim.

Comunicatele FSNPPC din ultima perioadă, preluate, în parte, și de mass-media, referitoare la neaplicarea, de către MAI, a unor Decizii ale CCR și ICCJ, care privesc salarizarea la nivelul maxim al funcției publice, au fost elaborate în concordanță cu litera și spiritul acestora, iar motivarea noastră – prezentată și la ședința de dialog social – concordă cu acțiunile intentate de SNPPC, în contencios administrativ-fiscal, ordonatorilor de credite din MAI, multe dintre acestea fiind deja câștigate definitiv, la Curțile de Apel, pentru câteva mii de membri (și pe care mulți angajatori refuză să le pună în aplicare, fără ,,undă verde” de la MAI, deși sunt executorii). În acest context, am solicitat Guvernului și MAI, în scris, de mai multe ori, inclusiv la ședința din 20 februarie, să emită dispozițiile de salarizare la nivel maxim și să acorde sumele cuvenite pentru ultimii trei ani. Actul normativ inițiat de MAI, în acest sens, despre care aflăm, din nota de subsol inserată în josul primei pagini, că este condiționat de reîvestirea Guvernului – a se vedea documentul postat pe site-ul ministerului, creează o situație fără precedent, pe care nu o putem accepta (dar pe care MAI o omite în Precizările de ieri, așa cum omite să facă trimitere și la celelalte decizii ale instanțelor supreme, în afară de Decizia 51/2019 a ICCJ, și la Legea nr. 71/2015, relevante în această cauză), fapt pentru care ne menținem întru-totul poziția publică exprimată în 21 februarie, a doua zi după ședința de dialog social – vezi site-ul SNPPC.

Considerăm că drepturile noastre salariale izvorăsc din lege și nu sunt monedă de schimb sau obiect de negociere cu niciun guvern, indiferent de culoarea lui politică, iar obligația ordonatorului principal de credite este aceea de a identifica soluții pentru acordarea acestora la timp și în cuantumurile cuvenite, așa cum au stabilit CCR, ICCJ și instanțele de judecată, fără interpretări ,,în viziune proprie” ale acestora, de natură să prejudicieze financiar angajații! Asta ca să nu mai vorbim de lunile din urmă (anterioare perioadei de trei ani), în care polițiștii trebuiau să încaseze salarii mai mari, dar nu vor mai primi niciodată banii cuveniți, pentru că a intervenit termenul de prescripție!!
Cine se face vinovat, domnule ministru, de această amputare a drepturilor salariale?

2 – Despre drepturile pe perioada delegării/detașării în alte localități. Am solicitat MAI să nu modifice actuala reglementare - care ia în calcul distanța de la centrul localității de domiciliu la centrul localității unde se efectuează delegarea/detașarea -, în sensul de a impune ca referință distanța dintre limitele administrativ-teritoriale ale localităților, în condițiile în care sunt foarte multe cazuri în care acestea au limite extravilane foarte apropiate sau chiar alipite. Altfel spus, polițiștii care vor fi implicați în misiuni, cu ocazia alegerilor din acest an, de exemplu, ar trebui să achite din propriul buzunar costul aferent pentru distanțe ce pot ajunge și la peste 50-60 km.

Așteptăm Minuta ședinței, care va reflecta poziția reprezentanților FSNPPC vizavi de subiectele discutate și negociate.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: