Comunicate

26.05.2020 - Solicitare pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte structuri din familia noastră ocupațională

26.05.2020 - Solicitare pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte structuri din familia noastră ocupațională

Ex. unic

Nr. 148/3/26.05.2020

Se transmite prin fax/e-mail

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului MARCEL VELA – MINISTRU

Prin prezenta, în calitate de FederaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică legală în domeniul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, vă învederăm faptul că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu se acordă titlul de specialist de clasă/domeniu funcÈ›ional È™i, în consecință, personalul nu beneficiază de majorarea salariului de funcÈ›ie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, aÈ™a cum prevede legea.

Din corespondenÈ›a scrisă, purtată de către organizaÈ›ia noastră, recent, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaÈ›ii de interes public, cu celelalte structuri din familia ocupaÈ›ională Apărare, Ordine Publică È™i Securitate NaÈ›ională (MApN, STS, SPP, SRI), a reieÈ™it faptul că la nivelul acestora au fost puse în aplicare prevederile legale, iar angajaÈ›ii beneficiază de drepturile cuvenite (inclusiv PC).

Având în vedere că problematica în cauză priveÈ™te interesele membrilor noÈ™tri de sindicat, vă solicităm să dispuneÈ›i măsurile legale, conform competenÈ›elor dumneavoastră, pentru aplicarea art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte instituÈ›ii din familia noastră ocupaÈ›ională.  

În context, apreciem că solicitarea noastră este susÈ›inută de riscurile profesionale cvasicunoscute, de eforturile depuse zi de zi, de programul de lucru suprasolicitant din această perioadă, precum È™i de riscurile medico-sanitare, specifice stării de urgență È™i stării de alertă, care impun ca personalul MAI să se afle în prima linie, non-stop.

Ne exprimăm speranța că dialogul social poate conduce la soluționarea acestei revendicări legitime!

 

Cu stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Nota FSNPPC: scrisori similare au fost trimise preÈ™edintelui României, prim-ministrului È™i miniÈ™trilor Muncii/FinanÈ›elor.

Parteneri SNPPC: