Comunicate

26.05.2020 - Solicitare pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte structuri din familia noastră ocupațională

26.05.2020 - Solicitare pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte structuri din familia noastră ocupațională

Ex. unic

Nr. 148/3/26.05.2020

Se transmite prin fax/e-mail

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului MARCEL VELA – MINISTRU

Prin prezenta, în calitate de Federație sindicală cu reprezentativitate juridică legală în domeniul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, vă învederăm faptul că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu se acordă titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional și, în consecință, personalul nu beneficiază de majorarea salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, așa cum prevede legea.

Din corespondența scrisă, purtată de către organizația noastră, recent, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu celelalte structuri din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (MApN, STS, SPP, SRI), a reieșit faptul că la nivelul acestora au fost puse în aplicare prevederile legale, iar angajații beneficiază de drepturile cuvenite (inclusiv PC).

Având în vedere că problematica în cauză privește interesele membrilor noștri de sindicat, vă solicităm să dispuneți măsurile legale, conform competențelor dumneavoastră, pentru aplicarea art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională.  

În context, apreciem că solicitarea noastră este susținută de riscurile profesionale cvasicunoscute, de eforturile depuse zi de zi, de programul de lucru suprasolicitant din această perioadă, precum și de riscurile medico-sanitare, specifice stării de urgență și stării de alertă, care impun ca personalul MAI să se afle în prima linie, non-stop.

Ne exprimăm speranța că dialogul social poate conduce la soluționarea acestei revendicări legitime!

 

Cu stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Nota FSNPPC: scrisori similare au fost trimise președintelui României, prim-ministrului și miniștrilor Muncii/Finanțelor.

Parteneri SNPPC: