Comunicate

26.06.2020 - 513 angajați ai MAI, afectați de pandemie

26.06.2020 - 513 angajați ai MAI, afectați de pandemie

Publicăm, mai jos, răspunsul MAI la solicitarea scrisă adresată de SNPPC, cu privire la impactul pandemiei asupra angajaților instituției, aflați în prima linie a măsurilor preventive luate pentru contracararea efectelor acestei crize medicale.

 

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Compartimentul Informare Publică

Piața Revoluției nr. 1A, București, tel/fax: 021/264.86.17    email: dirp@mai.gov.ro

NESECRET    

Exemplar nr.1   

Nr. 1500387

Bucureşti,   25.06.2020

 

 

 

Domnului Dumitru Coarnă - SNPPC

În legătură cu cererea dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și înregistrată la Direcţia Informare şi Relaţii Publice cu nr. 1500291/2020, vă comunicăm că, potrivit evidențelor existente la nivelul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, numărul de angajați din cadrul MAI confirmați cu virusul COVID19 este de 513, astfel:

  • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – 162
  • Inspectoratul General al Poliției Române – 143
  • Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – 108
  • Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – 20
  • Alte structuri din subordinea MAI - 80

Din totalul angajaților confirmați cu virusul COVID-19, doi au decedat, respectiv un angajat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unul al Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Cu stimă,

Responsabil informare publică

Comisar-şef de poliţie Ileana Lupu

        

Parteneri SNPPC: