Comunicate

26.06.2024 - Realitatea palpită la ,,firul ierbii”; din Ardeal, trecem munții spre Moldova

26.06.2024 -  Realitatea palpită la ,,firul ierbii”; din Ardeal, trecem munții spre Moldova

 

 

    După ziua de ieri, în care o delegație a Biroului Executiv Central al SNPPC a participat la adunarea generală de la IPJ Covasna, pentru alegerea echipei de conducere a Biroului teritorial sindical din această unitate, începând de astăzi, timp de trei zile, colegii noștri se află în Jud. Iași.

    Delegația SNPPC se va deplasa la structuri polițienești municipale, orășenești și rurale din cadrul IPJ Iași, dar și la Sectoare ale Poliției de Frontieră din zonă, pentru a lua pulsul activităților din teren și a vedea, la fața locului, condițiile de lucru, modul de derulare a misiunilor specifice, programul zilnic etc.

    În aceste zile, vom discuta nemijlocit cu polițiștii și personalul contractual prezent la program sau care are posibilitatea de a lua parte, din timpul liber, la aceste întâlniri sindicale; urmărim o documentare obiectivă, în acord cu prevederile Legii dialogului social, ale Codului Muncii și ale  documentelor sindicale asumate de conducerea MAI: Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor și Contractul Colectiv de Muncă  - pentru personalul contractual.

    Așteptăm  un dialog social eficient și urmărim o constatare veridică a stărilor de fapt, așa că vom purta discuții și cu managerii unităților de Poliție / Poliție de Frontieră din județ, precum și cu alții, de pe diverse paliere, pentru a evalua, per ansamblu: relațiile de muncă, planificarea justă a colegilor noștri în misiunile și activitățile specifice, concordanța programului de lucru cu reglementările în vigoare, modul de achitare a drepturilor economico-financiare, la termen și în cuantumurile legale,  problemele pe linie logistică, dotarea cu tehnică și echipamente de intervenție, dar și de protecție a personalului, în special pe timpul misiunilor operative, precum și de condițiile asigurate pentru desfășurarea pregătirii profesionale.

    Cu acest prilej, informăm membrii noștri de sindicat din Jud. Iași că, în curând, vor avea loc adunări generale, prevăzute de Statutul juridic al SNPPC, pentru alegerea conducerilor executive ale acestor organizații sindicale zonale, după următorul calendar: 4 iulie - la IPJ Iași, și 5 iulie - la Poliția de Frontieră Iași. Pentru fiecare Birou teritorial sunt eligibile 5 funcții, cu mandat de 5 ani: președinte, prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, dintre care unul responsabil trezorerie, precum și funcțiile de delegați sindicali în cadrul structurilor/subunităților subordonate.

    Condițiile de înscriere și Statutul SNPPC sunt disponibile pe site-ul Biroului Executiv Central:  

    https://www.snppc.ro/uploads/fisiere/categorii/STATUT-SNPPC.pdf  

   Date de contact ale conducerii centrale a SNPPC:

   https://www.snppc.ro/biroul-executiv-central-b21

    Date de contact ale membrilor Birourilor Teritoriale actuale SNPPC din Jud. Iași:

    https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22?judet=28&sucursala=86

    https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22?judet=28&sucursala=87

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

 Informații de background:

În mod legitim, ca întotdeauna, vom răspunde și la întrebarea firească a multora dintre colegii noștri: ,,CE FACE SINDICATUL PENTRU MINE?”

SNPPC - POLIȚĂ DE ASIGURARE PROFESIONALĂ ȘI JURIDICĂ

  – având calitate procesuală și reprezentativitate juridică în raporturile cu MAI, apărăm TOATE drepturile financiare și profesionale ale polițiștilor și personalului contractual, derivate din relația cu angajatorul/ordonatorul de credite; (inclusiv ale pensionarilor MAI, care au calitatea de membru SNPPC);

  – prin avocații noștri și consilierii juridici ai SNPPC, asigurăm, GRATUIT,  consiliere, asistenţă juridică şi reprezentare în relațiile litigioase cu  unitatea angajatoare/Casa Sectorială de Pensii a MAI sau, după caz, cu instanțele de judecată, privind litigiile de muncă sau alte situaţii deosebite, cum ar fi: drepturi financiare, recalculări  sporuri, salarii sau pensii, cercetări disciplinare, administrative, penale, civile etc.;

   – prin Acordurile privind raporturile colective de serviciu, încheiate cu MAI, IGPR şi IGPF, ne preocupăm pentru asigurarea şi respectarea standardelor de sănătate/securitate în muncă, a fondurilor financiar-materiale, a condiţiilor şi a programului zilnic de lucru, a pregătirii profesionale etc.;

   – prin Fundaţia SNPPC, membrii/familiile beneficiază de ajutor financiar, în diferite situaţii, cum ar fi: îmbolnăvire, vătămare în timpul serviciului, calamităţi/dezastre, deces, naştere copil;

   –  în calitate de membru activ, beneficiezi de contracte de parteneriat foarte avantajoase (disponibile pe site-ul: www.snppc.ro, pe contul nostru de facebook și pe paginile de intranet ale IGPR și IGPF rezervate SNPPC, dar și de alte avantaje.

 

 

Parteneri SNPPC: