Comunicate

26.09.2019 - COMUNICAT: Solicitare adresată Camerei Deputaților (for decizional) pentru majorarea normei de hrană, retroactiv, de la 1 ianuarie 2019

26.09.2019 - COMUNICAT:  Solicitare adresată Camerei Deputaților (for decizional)  pentru majorarea normei de hrană, retroactiv, de la 1 ianuarie 2019

         În cursul acestei dimineți, FSNPPC i-a trimis președintelui Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților, cu adresa nr. 166/26.09.2019, un set de amendamente la proiectul ,,Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” (PL-x.302/2019).

         Proiectul legii se află, în prezent, pentru completare/modificare, la această comisie parlamentară, care va va întocmi raportul final, în vederea dezbaterii din plenul Camerei (for decizional).

         În adresa noastră am  precizat, cităm: ,,Majorarea normei de hrană, de la 1 ianuarie 2019, este o măsură necesară și reparatorie, dat fiind faptul că ea a fost deja aplicată, de la data sus-menționată, în cadrul celorlalte  instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională”.

         Anexăm amendamentele care susțin acordarea dreptului în discuție:  AMENDAMENTE-SNPPC

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: