Comunicate

26.10.2018 - Acţiunile SNPPC în instanţe, pentru salarizarea la nivel maxim, continuă

26.10.2018 - Acţiunile SNPPC în instanţe, pentru salarizarea la nivel maxim, continuă

Reluăm informarea şi, totodată, apelul către membrii noştri de sindicat, pentru continuarea acţiunilor în instanţele civile, având ca obiect recuperarea sumelor aferente salarizării maxime în plată: sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare -pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, sporul de auditor etc.

Avem deja peste 300 de acţiuni colective intentate angajatorilor, care privesc zeci de mii de membrii SNPPC. Majoritatea au fost soluţionate favorabil, pe fond, însă unităţile reclamate au atacat cu recurs deciziile, iar procesele în cauză sunt în curs de judecare (cele câteva soluţii nefavorabile sunt urmarea practicii judiciare neunitare, specifice sistemului nostru de drept, din păcate!).

Cel mai recent proces câştigat definitiv, tot la  Curtea de Apel Bucureşti (dosarul nr. 24405/3/2017), de către Departamentului juridic al SNPPC, este datat 15 oct. 2018 şi survine altor două, din mai şi iunie, tot cu soluţie definitivă şi irevocabilă.

Membrii noştri de sindicat, care au dreptul la recuperarea sumelor în cauză, se pot adresa liderilor teritoriali SNPPC, pentru consiliere şi reprezentare juridică, ataşând următoarele documente:

-împuternicire nominală, care să includă toate informaţiile, funcţia ocupată şi data numirii în acea funcţie;

-ordinul de numire în funcţia publică, ce trebuie să cuprindă elementele referitoare la salarizare;

-fluturaşe de salariu pt. semestrele II/2015, I/2016, II/2016, I/2017, II/2017 – daca sunt disponibile, precum şi din ultima lună;

-dovada studiilor (unde este cazul, pentru sporul de 25%).

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: