Comunicate

26.10.2021 - Actualizări salariale pentru personalul contractual și polițiști: urmează etapa promovării în funcție și acordarea titlului de specialist de clasă

26.10.2021 - Actualizări salariale pentru personalul contractual și polițiști: urmează etapa promovării în funcție și acordarea titlului de specialist de clasă

Ex. unic/se transmite electronic

FSNPPC/Nr. 341/26.10.2021

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Nicolae BODE – ministru

În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, al art. 49 din ,,Acordul privind raporturile colective de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special din MAI – polițiști” și al ,,Contractului Colectiv de Muncă la nivel grup de unități din MAI – pentru personalul contractual,, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, îndrituită să apere drepturile membrilor săi de sindicat, vă solicită să dispuneți demararea procedurilor privind:

- promovare anuală în funcție a personalului contractual și a polițiștilor, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Statutului polițistului și Codului Muncii, după caz;

- acordarea sau, după caz, menținerea titlului de specialist clasă/domeniu funcțional, prevăzute de Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, asemenea celorlalte instituții din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (respectiv, majorarea salariului de funcție al polițiștilor/salariului de bază al personalului contractual, cu 2,5%, 5% sau 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, așa cum prevede legea).

În context, apreciem că solicitarea noastră are deplin temei legal și este susținută, în condițiile actuale, de riscurile profesionale, dar și de programul de lucru suprasolicitant din această perioadă, aferentă stării de alertă, prelungită de către Guvern de peste un an și jumătate.

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: