Comunicate

26.10.2023 - INFORMARE - Noul Contract Colectiv de Muncă (CCM pentru personalul contractual - la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne) urmează să intre în vigoare

26.10.2023  -    INFORMARE -   Noul Contract Colectiv de Muncă (CCM pentru personalul contractual - la nivel de grup de unităţi  din Ministerul Afacerilor Interne)  urmează să intre în vigoare

 

   În cursul acestei luni, s-a finalizat negocierea și a fost semnat, de către federațiile sindicale reprezentative și conducerea MAI, noul ,,Contract Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne” – pentru personalul contractual.

   Documentul a fost negociat în temeiul Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, şi a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și va intra în vigoare în termen de 20 de zile de la data înregistrării la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (în concret: valabil din 31.10.2023).

   Recomandăm membrilor SNPPC și tuturor angajaților MAI vizați de prederile CCM să studieze cele nouă (9) capitole ale documentului și să ne contacteze dacă întâmpină probleme vizând transpunerea în practică a prevederilor în cauză.

   Ce conține CCM:

   - Cap. 1 – Dispoziții generale (drepturile și obligațiile părților);

   - Cap. 2 – Timpul de muncă şi de odihnă;

   - Cap. 3 – Concedii și zile libere (ca noutate: PC poate solicita o zi liberă pentru ziua de naștere, care se va recupera în termenul legal; de asemenea, poate absenta, în situații speciale, precis determinate prin CCM, fără repercusiuni financiare – recomandăm studierea acestui capitol în integralitate);

   - Cap. 4Contractul individual de muncă (PC poate solicita consiliere juridică din partea liderului SNPPC din unitate, cu ocazia negocierii și semnării CIM);

   - Cap. 5 – Securitatea și sănătatea în muncă (recomandăm studierea acestui capitol, care face referire la drepturile PC și la obligațiile corelative ale angajatorului);

   - Cap. 6 – Formarea profesională (cel puţin o dată la 2 ani, dacă sunt minim 21 de salariaţi în unitate; cel puţin o dată la 3 ani, dacă sunt sub 21 de salariaţi);

   - Cap. 7 – Măsuri de protecție pentru PC ales în conducerea organizației sindicale din unitate (și aici sunt elemente de noutate; de exemplu: personalul contractual care deţine funcţii de conducere în cadrul organizaţiei sindicale reprezentative şi lucrează nemijlocit în cadrul unităţii, are dreptul la desfăşurarea de activităţi sindicale, în limita a 40 de ore pe lună, în timpul programului normal de lucru);

   - Cap. 8Conflictele de muncă (acordăm consiliere și asistență juridică gratuită personalului contractual/membrilor SNPPC în litigii privind dreptul muncii);

   -Cap. 9 Dispoziții finale.

   Atașăm noul CCM și lista tuturor structurilor/unităților din MAI care trebuie să aplice acest document.

   Precizăm că funcționarii cu statut special-polițiștii din MAI intră sub incidența Acordului  Colectiv privind raporturile de serviciu (atașăm și documentul în cauză, semnat în 2022).

BIROUL EXECUTIV - FSNPPC

Parteneri SNPPC: