Comunicate

26.11.2019 - SNPPC, prezență constantă în unitățile MAI

26.11.2019 - SNPPC, prezență constantă în unitățile MAI

În temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011, al ,,Acordurilor privind raporturile colective de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special- semnate cu MAI, IGPR și IGPF, precum și al ,,Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități”- semnat cu MAI, pentru personalul contractual, în cursul anului curent, conducerea SNPPC a avut zeci de întâlniri cu membrii noștri de sindicat și cu personal din unități centrale și teritoriale, inclusiv din instituțiile de formare inițială și continuă ale Poliției Române și Poliției de Frontieră.

Temele discuțiilor au vizat, în principal, activitatea sindicală derulată de 15 ani de SNPPC - cea mai mare organizație de profil din Ministerul Afacerilor Interne și din România, cu 75 de Birouri executive teritoriale, la nivel național, membru-fondator al European Police Union și al FSNPPC -, precum și demersurile concrete pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor profesionale și economico-sociale ale polițiștilor și personalului contractual.

Cu aceste ocazii, liderii centrali și teritoriali ai SNPPC au prezentat și activitatea Departamentului nostru juridic, concentrată pe asistarea membrilor de sindicat în litigii de muncă, în procese penale sau civile, în acțiuni administrative și disciplinare sau în alte situații de gen, asigurarea consilierii juridice, precum și, în general, a respectării drepturilor aferente calității de polițist sau personal contractual.

În acest context, un efort aparte a fost direcționat pentru reprezentarea în instanță, în procese colective, a peste 25.000 de membri, care ne-au împuternicit să le recuperăm unele drepturi salariale neacordate de către angajatori, prin interpretarea discreționară, în defavoarea  angajaților, a reglementărilor în acest domeniu. Zilnic, avocații și consilierii juridici ai SNPPC s-au aflat în sălile de judecată ale Tribunalelor și  Curților de apel, pentru a susține cauzele aflate pe rol, urmare proceselor intentate în contencios administrativ-fiscal.

În materia drepturilor salariale, avem peste 20 Decizii definitive, la nivelul Curților de Apel București, Suceava și Cluj, prin care peste 2.000 de membrii SNPPC au fost sau urmează să fie puși în plată și să-și recupereze veniturile neacordate în ultimii trei ani, așa cum prevede Decizia CCR 794/2016, întărită, recent, de Deciziei ICCJ nr. 51 din 11.11.2019, care ne-a dat dreptate în totalitate cu privire la modul de abordare juridică a acestei probleme delicate. Celelalte peste 2.000 de dosare sunt pe rolul instanțelor de judecată, în diferite faze.

În cadrul întâlnirilor cu personalul din unitățile operative, de suport logistic sau din  instituțiile de formare profesională au fost abordate și alte teme cuprinse în Codul Muncii, în Statutul polițistului, în documentele bilaterale referitoare la drepturi-interese, pe care le avem încheiate cu MAI și cu inspectoratele generale, ca de exemplu:  programul de lucru, deficitul de personal, protecția fizică și juridică a polițistului, dotarea logistică, starea de fapt a patrimoniului și a mijloacelor tehnice, sănătatea și securitatea în muncă, plata muncii suplimentare sau recuperarea în natură,  regimul juridic al pensiilor militare și al sistemului public de pensii etc.

Precizăm că toate întâlnirile cu membrii noștri s-au derulat în deplin acord cu reglementările naționale și europene din domeniul activității sindicale, iar exprimarea adeziunii scrise, de înscriere în SNPPC, de către personalul neafiliat sindical sau de către absolvenții instituțiilor de formare inițială, a reprezentat un act de voință individuală, fără a exista nicio formă de presiune din partea noastră, sau de impunere a unei astfel de decizii, de către persoane cu funcții de conducere ori de execuție în cadrul unităților vizitate de liderii SNPPC.

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: