Comunicate

27.04.2021 - COMUNICAT: Solicitare imperativă adresată, ieri, ministrului Afacerilor Interne, pentru dezbaterea propunerilor MAI pe marginea Memorandumului Guvernului privind modificarea cadrului legal de salarizare

27.04.2021 - COMUNICAT: Solicitare imperativă adresată, ieri, ministrului Afacerilor Interne, pentru dezbaterea propunerilor MAI pe marginea Memorandumului Guvernului privind modificarea cadrului legal de salarizare

Ex unic

Nr. 320 din 26.04.2021

Se transmite electronic/fax

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian BODE, ministru

În calitate de Federație reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, dar și de partener de dialog social al instituției pe care o conduceți, vă adresăm solicitarea de a dezbate, în regim de urgență, Memorandumul propus, recent, Guvernului, de către Ministerul Muncii, care va fundamenta principiile viitorului proiect de modificare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar (solicităm această întâlnire, având în vedere termenul de 30 de zile în care ministerele trebuie să formuleze propuneri/amendamente).

Deși în Nota de fundamentare a documentului sunt prevăzute principii teoretice echitabile, prin concretizarea acestora se poate ajunge la o diminuare a veniturilor în cadrul familiei ocupaționale ,,Apărare, Ordine publică și Siguranță Națională”, implicit a polițiștilor și personalului contractual – PE CARE NU O ACCEPTĂM (avem experiența unor reglementări similare din anii trecuți, care au creat discriminări salariale, ce persistă și în prezent, fapt pentru care am deschis și vom mai deschide mii de acțiuni în instanțele civile).

Pentru exemplificare, vă prezentăm câteva considerații pe marginea acestui Memorandum, care ar trebui să conducă la rezolvarea inechităților din sistemul public, nu la amplificarea lor:

  1. Deja unele categorii profesionale (ex.: sistemul medical) au salariile de bază calculate prin înmulțirea coeficientilor cu 2.500 lei, iar prin prezentul Memorandum se propune valoarea de 2.300, ceea ce ar conduce la o diminuare salarială evidentă;
  2. Sporurile pentru condiții de muncă (vătămătoare, de noapte, pentru SDSL) nu pot fi acordate în sume fixe, ci doar procentual, pentru că munca efectiv prestată în aceste conditii este diferită (de exemplu: nu se poate pune semnul egal între munca de noapte a unui paznic și cea prestată de un medic chirurg, un judecător sau de un ofițer de Poliție de frontieră - șef de Punct de trecere, un judiciarist sau criminalist etc.);
  3. Excepția în ceea ce privește plafonul de sporuri (în prezent, 30%), la cele două familii ocupationale menționate în Memorandum, este doar aceea că plafonul se calculează la nivelul ordonatorului principal de credite și nu la nivel individual. A fost instituit acest mecanism tocmai pentru că în aceste doua sisteme avem de a face cu o muncă neîntreruptă, continuă, zi și noapte, 24 ore din 24, care asigură servicii de calitate, atât medicale, cât și de Apărare, ordine și siguranță publică etc. Per total ministere, se poate verifica faptul că, și în prezent, acest plafon se respectă;
  4. Aplicarea etapizată a Legii 153/2017 a ajuns abia la jumătate, pentru marea majoritate a angajatilor din sistemul public. Ca urmare, pentru a putea face o evaluare corectă, ar trebui întâi să fie aplicată în integralitate și abia apoi putem efectua anumite analize la nivelul întregului sistem de salarizare.

 

Vă mulțumim și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră!

 

p. PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Marius IONESCU

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: