Comunicate

27.04.2022 - Asistență juridică gratuită pentru polițiști; solicitare oficială SNPPC

27.04.2022 - Asistență juridică gratuită pentru polițiști; solicitare oficială SNPPC

FSNPPC nr. 64/27. 04. 2022

Se transmite prin e-mail                   

                   

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

Prin prezenta, în temeiul Legii dialogului social nr. 62/2011 și al ,,Acordului privind raporturile colective de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special din MAI – polițiști”, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne, îndrituită să apere drepturile membrilor săi de sindicat, vă solicită următoarele:

- să ne precizați dacă, în prezent, la nivelul structurilor MAI se aplică prevederile art. 28, lit ,,o” din Legea nr. 360/2002  privind statutul polițistului – actualizată, referitoare la acordarea asitenței juridice polițistului, gratuit, de către angajator, daca este victima unui ultraj sau pentru alte fapte legate de îndeplinirea serviciului;

- sumele alocate MAI, în anul 2022, pentru aplicarea prevederii sus-menționate, respectiv sumele defalcate pe ordonatori secundari de credite.

În cazul unui răspuns negativ, considerăm că se impune actualizarea, în regim de urgență, a ,,OMAI nr. 9 din 2009 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu”, act normativ care trebuia modificat/actualizat în termen de 60 zile de la modificarea art. 28, alin 1, lit ,,o,, a Legii 360/ 2002, și, de asemenea, să reglementați decontarea asistentei juridice pentru polițiștii ultragiați, inclusiv retroactiv, acolo unde este cazul.

Adresăm această solicitare deoarece am constatat că există numeroase situații în care unitățile angajatoare de poliție/ordonatorii de credite refuză acordarea asistenței juridice din diferite motive, fapt care, în opinia noastră, constituie un abuz în ceea ce privește respectarea drepturilor drepturilor polițistului, așa cum ele sunt reglementate prin Legea nr. 360/2002.

Asteptăm răspuns scris la adresa de email din antet.

Cu stimă și mulțumiri,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

ZELCA Vasile

 

Parteneri SNPPC: