Comunicate

27.05.2022 - Decontare servicii turistice, în 2022; 30 iunie, termen limită pentru sumele restante aferente anilor 2019-2020

27.05.2022 - Decontare servicii turistice, în 2022; 30 iunie, termen limită pentru sumele restante aferente anilor 2019-2020

 

Personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională poate beneficia de reglementările privind decontul serviciilor turistice în 2022, în limita valorică a 1.450 lei/anual/angajat, pentru sejururi efectuate exclusiv în România, prin agenții turistice acreditate sau în cadrul unor unități de profil autorizate de către ministerul de resort, astfel:

- până la 30 iunie 2022, sumele integrale sau parțiale nedecontate în anii 2019 și 2020;

- până la 31 decembrie 2022, suma integrală sau parțială aferentă anului în curs.

Potrivit legislației fiscale, contravaloarea serviciilor turistice nu se impozitează pentru perioada concediului de odihnă; în celelalte cazuri (week-end sau sărbători legale), valoarea decontată se supune impozitării cu 10%.

Decontarea include:  servicii de cazarealimentaţie publicătransporttratament balnearagrement, prestate de către operatori economici cu activitate de turism din România, respectiv structuri de primire turistică sau agenţii de turism care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare după caz.

Prin concediul de odihnă se înțelege: concediul de odihnă pe anul în cursconcediul de odihnă suplimentar (antena), concediul de odihnă neefectuat din anul precedent.

Pentru personalul mutat/transferat/detaşat/împuternicit în altă unitate/structură, decontarea serviciilor turistice se realizează prin raportare la informaţiile aferente decontărilor anterioare, cuprinse în Certificatul de scoatere şi alocare la drepturi  sau, după caz, în baza adeverinţelor emise de angajatorii anteriori cu privire la alte decontări ale serviciilor turistice ori la sumele acordate sub forma voucherelor de vacanţă.

Facturile fiscale trebuie să conţină noțiunea de “servicii turistice” sau titulatura distinctă a serviciilor turistice cumpărate (“cazare”, “alimentaţie”, “masă” etc.) la denumirea produselor sau a serviciilor, perioada în care acestea au fost efectuate, precum şi denumirea structuri turistice. Pentru fiecare decontare trebuie să fie prezentate şi facturi care conţin obligatoriu mențiunea servicii de cazare.

Documentele care se depun la structurile financiare sunt: factura fiscală; bonul fiscal/chitanţa sau extrasul de cont pentru a se face dovada plății; raportul tipizat, completat de titular.

Precizăm că Agenția de turism a SNPPC - IMPALA GRAND TOUR -, precum și unitățile turistice partenere SNPPC sunt autorizate, au oferte preferențiale pentru membrii noștri&familii și oferă toate documentele necesare decontului (pentru detalii, consultați pagina de internet snppc.ro, secțiunea Oferte/Parteneriate). 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: