Comunicate

27.07.2020 - Solicitare pentru prelungirea termenului de decontare a serviciilor turistice de către personalul MAI

27.07.2020 - Solicitare pentru prelungirea termenului de decontare a serviciilor turistice de către personalul MAI

FSNPPC/Nr. 170 din 27.07.2020

Se transmite electronic

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel - VELA, MINISTRU

 

Vă aducem la cunoștință o situație discriminatorie la adresa angajaților MAI, pe care considerăm că o puteți remedia, prin demersuri adecvate la nivelul Guvernului:

Conform legislației în vigoare, pentru personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de profil de pe teritoriul României, în cursul anului curent, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (1.450 de lei, anual).

Considerăm că este discriminatoriu ca angajații MAI și întreg personalul din familia ocupațională sus-amintită să poată deconta serviciile turistice doar până la sfârșitul anului, în timp ce salariații din sistemul public beneficiază deja de prelungirea valabilității voucherelor de vacanță până la 31 mai 2021, măsură legislativă luată, în mod temeinic, de Guvern, pentru contracararea economică a efectelor fenomenului pandemiei medicale, care a afectat turismul la nivel național.  

Având în vedere cele prezentate, în baza ,,Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special - polițiști și a ,,Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități – pentru personalul contractual”, documente semnate de conducerea MAI și de FSNPPC - organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare, la nivelul Guvernului, pentru modificarea reglementărilor care vizează decontul serviciilor turistice în MAI, în sensul alinierii acestora la normele mai favorabile aplicabile celorlalți salariați din sistemul bugetar.

 

Cu stimă,

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: