27.08.2018 - COMUNICAT: Consiliul general FSNPPC/SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

27.08.2018 - COMUNICAT: Consiliul general FSNPPC/SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

Comunicate

            Săptămâna trecută, în perioada 23-25 august, a avut loc Consiliul general FSNPPC/SNPPC, unde s-au analizat şi dezbătut principalele probleme ale membrilor noştri de sindicat, direcţiile de acţiune din ultima perioadă pentru promovarea drepturilor profesionale şi economico-sociale ale poliţiştilor/ personalului contractual din MAI, strategia sindicală în vigoare, dar şi principalele provocări ale mişcării sindicale din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, al cărei vârf de lance este organizaţia noastră.

            Au fost prezenţi: membrii Biroului Executiv Central; preşedintele SPPC din BRN Brăila - sindicat membru FSNPPC; preşedinţii / reprezentanţii celor 74 de Birouri teritoriale SNPPC din toate judeţele ţării/structurile MAI, precum şi consilierul ministrului Afacerilor Interne pentru dialog social. Invitaţi de onoare au fost: Jacqueline Hirt - director European Police Union, şi Anton Jensen - reprezentant al Sindicatului Poliţiştilor din Olanda.

            Sintetic, dezbaterile şi propunerile ridicate de către cei prezenţi au vizat:

        - amendamente formulate şi susţinute de SNPPC la Preşedinţie, Guvern, Parlament, MAI şi Ministerul Muncii, pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul corectării  disfuncţiilor salariale ce ne privesc (a se vedea comunicatele anterioare postate pe site şi pe contul de facebook). Principalul amendament a vizat intrarea anticipată în grila din 2022, la 1 decembrie 2018, prin acordarea unui procent de 85% din salariul de funcţie/salariul de bază (pentru personalul contractual),  prevăzute în Anexa nr. VI, respectiv Anexa nr. VIII din lege;

        - demersurile SNPPC pentru aplicarea Deciziei CCR  nr. 794/2016, respectiv salarizarea la nivelul maxim în plată. În virtutea calităţii procesuale conferite de lege, care ne dă dreptul să reprezentăm, în faţa angajatorilor şi a instanţelor de judecată, interesele salariale ale membrilor noştri de sindicat, inclusiv a celor din ultima promoţie (pe bază de împuternicire specială), am efectuat procedurile prealabile şi am intentat angajatorilor peste 100 de procese în contencios administrativ-fiscal, având deja peste 25 câştigate pe fond sau definitiv, pentru recuperarea sumelor aferente salarizării maxime în plată, respectiv sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare (pentru agenţii de poliţie) şi salariul de merit. Precedentul creat de Biroul Executiv Central al SNPPC, care  a câştigat anul acesta, definitiv şi irevocabil, două procese la Curtea de Apel Bucureşti, ne dă încredere că şi celelalte procese aflate pe rol vor fi soluţionate favorabil, iar ordonatorii de credite vor fi obligaţi să recalculeze drepturile salariale ale membrilor de sindicat reclamanţi, pentru a beneficia, începând cu data de 09.04.2015, de nivelul maxim de salarizare acordat prin raportare la condiţiile identice de încadrare pe funcţia publică, existente în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaţionale;

          - munca suplimentară şi intervenţiile sindicatului nostru la MAI, IGPR şi IGPF, pentru corecta aplicare a procedurii stabilite prin ,,OMAI nr. 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut”, emis în temeiul Legii nr. 79/2018; în concret, am cerut pontarea orelor suplimentare de la data 1 aprilie a.c., şi nu de la 1 mai, aşa cum au înţeles unii ordonatori de credite. Intervenţiile SNPPC au condus la clarificarea aspectului în cauză şi, drept urmare, în cazurile în care, compensarea muncii suplimentare, prin timp liber corespunzător, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile, adică până la 01.06, se va face punerea în plată, în cuantum de 175%, cel târziu în septembrie 2018;

            - pentru personalul contractual: demersurile către MAI şi Ministerul Muncii referitoare la salarizare, respectiv scoaterea vechimii din salariul de bază, dar şi la interpretarea perioadei aferente concediului de odihnă,  raportată la ,,OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene” (decontarea serviciilor turistice), în ceea ce priveşte zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale cuprinse între prima şi ultima zi din concediul de odihnă;

            - propunerile noastre de modificare a HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a compensaţiei pentru chirie cuvenite poliţiştilor, astfel încât cei care au o locuinţă închiriată de la stat, dar nu primesc compensaţie pentru chirie (de exemplu, contractele ANL), să beneficieze de acest drept;  în situaţii deosebite (cum ar fi, de exemplu,  Aeroporturile Otopeni, Timişoara etc, unele zone de frontieră sau existenţa unei stări de pericol pentru poliţist/familia acestuia), să existe posibilitatea închirierii unei locuinţe într-o altă localitate, condiţia fiind ca acest lucru să permită îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

            - deficienţele pe linia asistenţei/serviciilor medicale şi insuficienţa lunară a fondurilor financiare, dublate de lipsa personalului medical la unele Centre medicale judeţene ale MAI, ceea ce incumbă o activitate nesatisfăcătoare din acest punct de vedere, neconformă cu normele prevăzute de Statutul poliţistului, Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în sănătate, H.G.  nr. 677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști etc.;

          - necesitatea de modernizare a unor secţii, posturi/sedii de poliţie şi, în ansamblu, a patrimoniului, mijloacelor de intervenţie / tehnice, a dotărilor şi echipamentelor, pentru a corespunde normelor de sănătate / securitate în muncă şi a genera o protecţie sporită a vieţii / integrităţii fizice a personalului;

            - contribuţia SNPPC la recenta modificare a Statutul poliţistului, în ceea ce priveşte (de exemplu): salarizarea şi decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de proceduri judiciare, penale sau civile, iniţiate împotriva poliţistului, pentru fapte săvârşite în exercitarera atribuţiilor de serviciu sau atunci când este victima ultrajului; promovarea în funcţie - art. 22, alin. 4 din Statut; stagiul de probă pentru poliţiştii care au trecut în corpul ofiţerilor şi cei care au absolvit, la frecvenţă redusă, Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” - art. 21, alin. 5 din Statut;  situaţia poliţiştilor reîncadraţi sau transferaţi - art. 21, alin. 11 din Statut; aplicarea dispozițiilor art. 4, alin. 3 din OMAI nr. 489/2005 (teza cu „punerea la dispoziţie”) şi pct. 8.3 lit. C din O.M.A.I. nr 438/2003 privind Normele Metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 1578/2002, întrucât sunt vătămătoare în sfera drepturilor și intereselor legitime ale personalului; necesitatea abrogării, de către MAI,  a prevederile art. 19, lit A., alin. ultim din Anexa la OMAI nr. 136/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizației de delegare, indemnizației de detașare și decontarea cheltuileilor de cazare a polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ. De asemenea, am reuşit să convingem MAI să nu includă în Statut trei prevederi injuste, referitoare la: punerea la dispoziţie a poliţistului, atunci când împotriva acestuia a fost dispusă o cercetare disciplinară; schimbarea din funcţia de conducere obţinută prin concurs, în urma unei simple evaluări a activităţii şi  mutarea, în interesul serviciului, fără acordul său;

           - este de menţionat şi contribuţia FSNPPC/SNPPC la apariţia Legii nr. 149 din iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, care prevede că soldații și gradații profesioniști au dreptul la Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”, drept care nu a existat în vechea legislaţie pentru poliţiştii care au avut calitatea de m.a.b.c., p.f.a.c. sau j.a.c.;

          - scrisorile către Preşedintele României, preşedintele CCR, ministrul Afacerilor Interne şi inspectorul general al Poliţiei Române, pentru a le prezenta lipsa de oportunitate a iniţiativei legislative referitoare la modificarea art. 109 din OUG 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, considerând că obligarea Poliţiei Române  să utilizeze doar radare presemnalizate, instalate pe autospeciale inscripţionate cu însemne distinctive, nu va diminua fenomenul în domeniu, ci, din contră, va aduce grave prejudicii siguranţei publice, prin creşterea numărului de victime pe drumurile din ţara noastră;

           - consilierea membrilor SNPPC/membrilor de familie, acordarea asistenţei juridice şi apărarea acestora în procese penale, civile, administrative şi în consilii disciplinare, precum şi promovarea de acţiuni în instanţă (pe liste colective ori în nume individual) pentru ajutoare legale, salarizare la nivel maxim în plată, al 13-lea salariu, sporuri salariale cuvenite sau alte drepturi patrimoniale ori nepatrimoniale, acţiuni care s-au realizat prin avocaţi ori prin consilierii juridici SNPPC de la nivel central şi teritorial;

          - în ceea ce priveşte protecţia juridică a poliţiştilor, urmare şi a unor cazuri grave de agresiune, îndeptate împotriva colegilor noştri, care s-au soldat inclusiv cu decese, în timpul şi în legătură cu îndeplinirea serviciului, am resolicitat MAI să aibe în vedere propunerile noastre legislative vizând înăsprirea pedepselor pentru ultraj și ultraj judiciar, asigurarea asistenței juridice a polițistului-victimă, prezența obligatorie a procurorului la fața locului etc.;

         - abrogarea OMAI nr. 504/2003 privind examinarea medicală și testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajați în MAI, demers prin care am stopat prevederi desuete, ce completau norme legislative superioare;

          - referitor la Legea pensiilor militare de stat, modificată prin art. 40 din OUG 59/2017 – SNPPC va susţine, în continuare, amendamentul nostru depus în Parlament (care a trecut deja de Senat şi se află pe masa Comisiei de Muncă a Camerei Deputaţilor, ca for decizional), în sensul de a se reveni la formula de calcul a cuantumului pensiei, respectiv la raportarea acestuia la venitul brut, şi nu la cel net al pensionabilului;

           - abuzurile comise asupra unor lideri SNPPC de către unii şefi de IPJ-uri şi alte probleme din sfera drepturilor şi intereselor personalului MAI.

            În calitate de coordonator de proiect, Jacqueline Hirt - manager EPU, a prezentat studiul ştiinţific realizat în peste 15 ţări din UE, denumit ,,Standarde minime pentru o securitate maximă în activitatea de poliţie”, care a evidenţiat atât diferenţele, cât şi asemănările în trei domenii prioritare: uniforma, dotarea poliţistului şi a maşinii sale şi pregătirea acestuia. În urma analizei, s-au identificat anumite standarde minime cu caracter de noutate pentru Poliţia Română, pe care SNPPC le-a prezentat încă de anul trecut, cum ar fi: vesta anti-înjunghiere şi taser-gun (pistolul cu electroşocuri).

           Consiliul general FSNPPC/SNPPC a decis ca, în zilele următoare, să trimitem scrisori de informare şi atenţionare, pe marginea problemelor cu care se confruntă poliţiştii, personalul contractual din MAI şi liderii SNPPC, către ministrul Afacerilor Interne şi inspectorii generali ai Poliţiei Române, respectiv Poliţiei de Frontieră. 

                      

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: