Comunicate

27.09.2021 - Solicitare majorare cuantum chirie și extindere arie la 50 km

27.09.2021 - Solicitare majorare cuantum chirie și extindere arie la 50 km

                    FSNPPC nr. 374/27.09.2021            

                    Se transmite electronic/fax

        Către,  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 

      În calitate de partener de dialog social și de organizație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,.,Ordine publică” - recunoscută de Tribunalul Municipiului București, în baza Legii nr. 62/2011 -, vă supunem atenției oportunitatea de a utiliza prerogativele conferite de calitatea de ministru/ordonator principal de credite pentru demararea procedurii juridice de modificare a ,,HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a compensaţiei pentru chirie cuvenite poliţiştilor”, astfel:

- stabilirea cuantumului chiriei prin raportare la salariul de funcție actual - așa cum apare în fluturașul de salariu -, și nu la cel din 2009, date fiind inflația și evoluția prețurilor în domeniu, pentru a se asigura atingerea scopului actului normativ sus menționat, dar și ale ,,Legii nr. 288/2018 pentru modificarea și completarea unora acte normative”, lege ce are ca principal scop instituirea posibilității utilizării compensației lunare pentru chirie pentru achitarea ratei/fracțiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar;

-  includerea unei prevederi referitoare la poliţistul numit în prima funcţie sau mutat într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul - şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate -, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, prevedere prin care să fie extinsă aria de acordare a compensaţie pentru chirie,  la 50 km. De exemplu, aria ar trebui să  cuprindă localitatea în care își are sediul unitatea/subunitatea, precum şi orice localitate situată la cel mult 50 de km față de limita administrativ-teritorială a acesteia, dar și oricare dintre localitățile pe raza cărora sunt îndeplinite, cu regularitate, sarcinile de serviciu, datorită specificului locului de muncă.

         Compensația lunară pentru chirie trebuie stabilită la nivelul pieţei, prin identificarea raportului cerere-ofertă, specific fiecărei localităţi în parte, asemănător procedurii de stabilire a plafonului în sistemul de Justiţie.

        Cu stimă,

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

Marius IONESCU

Parteneri SNPPC: