Comunicate

27.09.2022 - Norma de hrană trebuie majorată în raport cu rata inflației; solicitare oficială a SNPPC

27.09.2022 - Norma de hrană trebuie majorată în raport cu rata inflației; solicitare oficială a SNPPC

Ex unic

FSNPPC/Nr. 156/27.09.2022

Se transmite electronic

 

Către,

 

  • GUVERNUL ROMÂNIEI

Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru

 

În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine Publică”  - gestionat de Ministerul Afacerilor Interne -, recunoscută ca atare de către Tribunalul Municipiului București, organizația noastră apără drepturile și promovează inclusiv interesele economico-sociale ale membrilor de sindicat, polițiști și personal contractual.

În consecință, vă rugăm să aveți în vedere, la proiectarea Legii bugetului pentru anul 2023, să prevedeți sumele necesare pentru majorarea normei de hrană a personalului din familia ocupațională bugetară Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, de la 01.01.2023, prin raportare la ultimii indici ai prețurilor de consum - capitolul ,,Mărfuri alimentare”, așa cum aceștia au fost actualizați de către  Institutul Național de Statistică, pentru perioada de referință. Majorarea este prevăzută de ,,OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională (...)” și de Ordinul MApN nr. MS 94/2022, în vigoare de la 01.05 a.c., dar nu poate fi aplicată din cauza prevederilor art. IV alin. (2) din OUG 130/2021, prin care cuantumul normei, pentru anul curent, a fost menținut în plată la valoarea din decembrie 2021.

     Rugăm răspuns prin e-mail, la adresa din antet.

    Cu stimă,

 

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

Vasile ZELCA

 

 

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: