Comunicate

27.10.2023 - Mai sunt 10 zile pentru înscrieri la școlile postliceale din cadrul M.A.I. (sesiunea de admitere octombrie 2023-februarie 2024)

27.10.2023  -  Mai sunt 10 zile pentru înscrieri la școlile postliceale din cadrul M.A.I.  (sesiunea de admitere octombrie 2023-februarie 2024)

 

   În data de 18 oct. 2023, s-a dat startul înscrierii la concursul pentru admitere în instituțiile de învățământ postliceal ale MAI.  

   Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, se completează de către candidat, în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la 05 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

   Calendarul sesiunii de admitere este următorul:

   - depunere documente pentru dosarul de recrutare -  până la 24 noiembrie 2023. În acest termen, Centrul de Psihosociologie al MAI finalizează activitatea de evaluare psihologică și, după caz, de soluționare a eventualelor contestații;

   - proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7 – 13 decembrie 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5;

   - proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care s-a optat;

   - examinarea medicală, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024;  

   - rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 02 februarie 2024.

   Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul unității de învăţământ organizatoare.

 Pentru detalii, modele cereri/formulare de înscriere etc., accesați link-ul oficial al MAI:

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

 

SNPPC – BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: