Comunicate

27.12.2022 - Majorare salarială aferentă titlului de specialist de clasă, în 2023

27.12.2022 -  Majorare salarială aferentă titlului de specialist de clasă, în 2023

     

În această perioadă, structurile de Resurse Umane derulează procedura administrativă de  acordare a majorării salariale aferente titlului de specialist de clasă, în 2023, care se cuvine atât polițiștilor/militarilor, cât și personalului contractual, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pe această cale, recomandăm tuturor colegilor îndreptățiți la promovarea în clasa superioară de salarizare sau la acordarea primei clase, să înainteze un raport scris, către șeful unității/structurii angajatoare, prin care să solicite acest drept.

Condițiile de acordare/promovare sunt:

1 – calificativ minim ,,Bine”, în ultimii 3 ani, dintre care cel puțin un calificativ de ,,Foarte bine”;

2 (a) – vechime de minim 3 ani în specialitate, pentru acordarea primei trepte, respectiv titlul de specialist cls. a III-a (2,5%); 

2 (b) – vechime de minim 6 ani în specialitate, pentru acordarea titlului de specialist cls.a II-a (5%);

2 (c) – vechime de minim 9 ani în specialitate, pentru acordarea titlului de specialist cls. I (7,5%).

 

BIROUL EXECUTIV – FSNPPC

 

Parteneri SNPPC: