Comunicate

28.02.2023 - Ultimatum adresat Guvernului: soluționarea de urgență a revendicărilor sau proteste de amploare, care pot conduce la blocarea sistemului!

28.02.2023 - Ultimatum adresat Guvernului: soluționarea de urgență a revendicărilor sau proteste de amploare, care pot conduce la blocarea sistemului!

FSNPPC/Nr. 34 din 28.02.2023Se transmite electronic/fax                

                            

             

 Către,

 

 

  • GUVERNUL ROMÂNIEI

Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru

  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian BODE-ministru

-MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Domnului Marius BUDĂI- ministru

  • MINISTERUL FINANȚELOR

Domnului Adrian CÂCIU – ministru

  • MINISTERUL JUSTIȚIEI

Domnului Cătălin PREDOIU - ministru

În calitate de organizație sindicală reprezentativă din punct de vedere juridic la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, recunoscută de Tribunalul Municipiului București, în baza Legii dialogului social, Federația noastră - care are în componență circa 40.000 de membri -, apără drepturile și promovează interesele profesionale, sociale și economice ale polițiștilor și personalului contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

     Având în vedere nemulțumirile acumulate la nivelul angajaților pe care-i reprezentăm, privind salarizarea precară (în ansamblu), acordarea unor drepturi financiare diminuate, prin raportarea, implicită, la cuantumul salariului de funcție/de bază, inclusiv din anul 2009,  informațiile vehiculate în spațiul public, referitoare la o posibilă modificare a regimului juridic al pensiilor militare de stat, și date fiind implicațiile acestor nemulțumiri și incertitudini asupra moralului personalului, mai ales în condițiile unui conflict armat, de amploare, la granița României,

VĂ SOLICITĂM O ÎNTÂLNIRE DIRECTĂ, ÎN REGIM DE URGENȚĂ,

pentru a discuta pe baza următoarelor revendicări (enumerăm, cu titlu de exemplu):

    - necesitatea aplicării, de urgență și în integralitate, a Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017, în ceea ce privește Anexele VI și VIII, care fac referire la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (după cum bine știți, date fiind OUG-urile promovate/susținute/avizate și aprobate, după caz, de către dumneavoastră, în ultimii ani, familia ocupațională AOPSN nu a fost pusă în grilele de salarizare la termenele prevăzute, așa cum s-a întâmplat în cazul altor familii ocupaționale/sectoare de activitate);

     - legiferarea unui nou Statut al polițistului, dată fiind perimarea actualei legi, în vigoare de peste 20 de ani, răstimp în care am devenit stat membru UE și NATO; în subsidiar, solicităm și reglementarea, prin lege, a Ghidului carierei polițistului (similar Ghidului carierei militare), pentru a asigura predictibilitate în profesie, accederea corectă în funcții, stabilitate pe post, obținerea gradelor profesionale la termene rezonabile și în condiții obiective etc. (toate acestea vor avea un efect pozitiv asupra domeniului Ordinii Publice, dat fiind faptul că, în prezent, profesia de polițist nu mai prezintă interes major din partea tinerilor, care se orientează spre alte zone de activitate; de exemplu, numărul candidaților la școlile de poliție/poliție de frontieră a scăzut constant, în ultimii ani, pe fondul degringoladei din sistemele de salarizare și pensionare, iar la nivelul MApN s-a decis, recent, pentru prima dată în istorie, ca admiterea în școlile militare să aibă loc fără concurs scris, pentru ocuparea locurilor;

     - predictibilitatea sistemului juridic al pensiilor militare de stat, prevăzute de Legea nr. 223/2015, lege care, de o vreme, face obiectul unor dispute politicianist-mediatice, cu repercusiuni negative asupra pensionarilor militari, inclusiv asupra imaginii și demnității profesională (reamintim faptul că rezerviștii fac parte din cele 3 categorii de forțe armate, prevăzute de Legea 446/2006, gata oricând de mobilizare);

    - majorarea normei de hrană/normei de echipare și a sporului de suprasolicitare neuropsihică, prin raportare la valoarea actuală a indicilor prețurilor și, respectiv, la riscurile profesionale, incompatibilitățile și interdicțiile polițiștilor judiciariști, care asigură suportul penal în anchetele complexe ale unităților de Parchet.

     Precizăm faptul că, răspunsul și deciziile Guvernului și ale dumneavoastră vor influența, direct, calendarul și formele de protest sindical, pe care le vom adopta la nivel teritorial și central, în perioada următoare, măsuri de protest care pot conduce la blocarea sistemului de Ordine Publică.

      Rugăm răspuns, în timp util, la adresa de e-mail din antet sau telefonic ( 0734.756.326 – președinte FSNPPC).

      Cu stimă,

 

Președintele Biroului Executiv FSNPPC

ZELCA Vasile

Parteneri SNPPC: