Comunicate

28.04.2022 - Eliminarea sintagmei ,,mutare la cererea polițistului

28.04.2022 - Eliminarea sintagmei ,,mutare la cererea polițistului

FSNPPC nr. 65/28. 04. 2022

Se transmite prin e-mail                   

                  

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

Prin prezenta, având în vedere prevederile ,,Acordului privind raporturile colective de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special din MAI – polițiști”, în calitate de organizaţie sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, vă aducem în atenție o situație referitoare la drepturile profesionale, sociale și financiare ale polițiștilor, care poate fi soluționată printr-un demers legislativ aflat în competența dumneavoastră de inițiere:

Art. 2719 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului (actualizată) prevede: ,,Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din aceeaşi localitate sau din altă localitate, cu acordul şefului unităţii în care este încadrat, precum şi al şefului unităţii în care urmează să se mute, în următoarele situaţii: a) în interesul serviciului; b) la cererea poliţistului.

Prin diverse hotărâri de guvern, prin OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de resurse umane, precum și prin alte acte normative subsecvente legii, sunt reglementate drepturi distincte pentru cele două situații care definesc mutarea polițistului, fiind avantajați cei care se încadrează la pct. a), față de cei de la pct. b).

Precizăm, spre exemplu, că Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților nu face distincție în ceea ce privește transferul acestora de la o instanță la alta sau dintr-o localitate într-alta, considerându-se că acesta se produce exclusiv în interesul sistemului de justiție.

Față de cele expuse, vă solicităm să includeți în Planul legislativ al MAI, pentru anul în curs (prin derogare de la planificarea stabilită în 2021), un demers de modificare a Legii nr. 360/2002, în sensul expunerii de motive sus-menționate de către noi: eliminarea sintagmei de la pct. b) - mutarea ,,la cererea polițistului și, implicit, a reglementărilor dezavantajoase din actele normative subsecvente, prin care sunt stabilite drepturile celor în cauză (compensație pentru chirie, transport etc.)

Asteptăm răspuns scris la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă și mulțumiri,

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV – FSNPPC

ZELCA Vasile

Parteneri SNPPC: