Comunicate

28.08.2017 - Noutăţi la început de săptămână

28.08.2017 - Noutăţi la început de săptămână

- Conducerea Direcţiei Management Resurse Umane din IGPR ne-a informat, în această dimineaţă, că săptămâna viitoare vor avea loc interviurile de departajare, respectiv etapa finală a concursului de trecere a agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor, în urma căreia se vor definitiva listele finale cu poliţiştii promovaţi. Ca o primă constatare: în urma probei scrise, de sâmbătă 26 august, se poate concluziona că participanţii au abordat cu seriozitate concursul, dat fiind numărul foarte mare de note maxime şi de rezultate între 9,00 şi 10,00 obţinute.

- Reforma sistemului de formare iniţială în Poliţie va începe în curând, lucru susţinut şi de către SNPPC în scrisorile trimise, nu demult, preşedintelui României, prim-ministrului şi ministrului Afacerilor Interne (a se vedea comunicatele noastre din luna iulie a.c.). Ca un prim-pas, curricula actualei serii de elevi din şcolile postliceale de agenţi de poliţie va fi adaptată astfel încât promoţia planificată să termine şcoala în vara anului 2018 să poată absolvi în luna decembrie a.c., respectiv cu un semestru mai devreme. În luna ianuarie 2018 va avea loc admiterea la aceste instituţii de formare profesională (Şcolile de la Câmpina şi Cluj Napoca), acestea urmând a şcolariza elevi pe durata unui an de zile, faţă de doi ani, câţi sunt în prezent. Întregul sistem de formare iniţială va fi adaptat în mod corespunzător, pentru a se asigura o mai mare frecvenţă a ciclurilor de pregătire, dar şi utilizarea la capacitate maximă a resurselor din acest domeniu, având drept finalitate creşterea numărului anual de absolvenţi şi, implicit, diminuarea, într-un ritm mai accelerat, a deficitului mare de personal existent în prezent la nivelul Poliţiei Române. Vom reveni cu detalii pe acest subiect.

- În cursul acestei dimineţi a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social a MAI, pe marginea proiectului de act normativ care va modifica şi completa Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal, activitate la care SNPPC a fost reprezentat la nivel de vicepreşedinte. Demersul MAI este urmarea, între altele, a iniţiativei noastre de anul trecut, când am cerut modificarea legii pentru a se asigura egalitatea de tratament a funcţionarilor publici cu statut special şi a celorlalte categorii de personal militar din familia noastră ocupaţională, în raport cu salariaţii din sistemul bugetar, în ceea ce priveşte acordarea concediului paternal plătit.

- Ne-am propus ca, până la data de 15 septembrie a.c., să centralizăm toate propunerile referitoare la noul Statut al poliţistului (deoamdată avem peste 250), să le dăm o formă sintetică şi să le transmitem pe adresa MAI, urmând ca la dezbaterile ce vor fi organizate pe marginea acestei importante legi pentru cariera şi viitorul nostru să le susţinem efectiv, pentru a fi incluse în statut.

Mulţumim încă o dată tuturor celor ce ne-au trimis propuneri şi sugestii referitoare la acest proiect legislativ!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: