Comunicate

28.08.2019 - MAI vrea să modifice, parțial, Statutul polițistului. Așteptăm propuneri la adresa de e-mail contact@snppc.ro

28.08.2019 - MAI  vrea să modifice, parțial, Statutul polițistului. Așteptăm propuneri la adresa de e-mail contact@snppc.ro

În cursul după-amiezii de ieri, 27 august 2019, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a prezentat federațiilor sindicale  din MAI proiectul OUG pentru modificarea Legii nr. 360/2002 – Statutul polițistului, pus în dezbatere publică, pentru o perioadă de 10 zile (https://mai.gov.ro/index05_1.html).

Conform Notei de fundamentare întocmite de MAI, proiectul vizează, în principal:

1. Reglementarea decontării cheltuielilor de asistență juridică efectuate de polițist, în cadrul unui proces penal şi/sau civil, desfășurat împotriva sa, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau când este victimă a unor fapte de ultraj;

2. Reevaluarea unor aspecte privind compensația lunară pentru chirie/plata ratei, în cazul polițistului care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe;

3. În ceea ce privește ocuparea posturilor de conducere vacante:

- reducerea la o singură perioadă, de 3 luni, a împuternicirii pe un  post de conducere

- mandat de 4 ani pentru posturile de conducere, cu reglementarea situațiilor de suspendare/încetare a mandatului și posibilitatea verificării, de către o comisie, a modului de îndeplinire a tuturor responsabilităților prevăzute în fișa postului și în proiectul managerial;

- stabilirea modalității și a măsurii de eliberare din funcția de conducere (cu avizul consultativ al organizației sindicale/profesionale din care face parte), dar și a unor măsuri de protecție, la încetarea mandatului(???).

Așteptăm sugestii, în timp util, la adresa de e-mail: contact@snppc.ro, astfel încât să putem transmite MAI cel mai pertinente propuneri vizând cariera profesională și drepturile polițiștilor.

Chiar și în acest context, considerăm că problemele de fond ale sistemului de Ordine Publică, pe care FSNPPC le-a subliniat constant, rămân aceleași: salarizarea necorespunzătoare și discreționară a polițiștilor/personalului contractual (de ex.: reglementări care conduc la anomalii salariale, cum ar fi anihilarea vechimii); deficitul de personal; insuficienta protecție juridică a polițistului; subfinanțarea sistemului, cu implicații negative asupra capacității operaționale, dotării logistice etc.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: