Comunicate

28.10.2020 INFORMARE - Posturi încadrate în Poliție, pentru o perioadă determinată de șase luni. În opinia SNPPC, ele ar trebui ocupate EXCLUSIV de către polițiștii aflați în rezervă!

28.10.2020    INFORMARE   -  Posturi încadrate în Poliție, pentru o perioadă determinată  de șase luni.  În opinia SNPPC, ele ar trebui ocupate EXCLUSIV de către polițiștii aflați în rezervă!

 

În actualul context medico-sanitar, la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne s-a decis ca în PoliÈ›ia Română să fie ocupate, pentru o durată determinată, de 6 luni, câteva sute de posturi vacante de funcÈ›ionari publici cu statut special-poliÈ›iÈ™ti, în baza art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea È™i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Demersul este motivat de un deficit mare de personal, care ajunge, la unele stucturi operative, È™i la procentele de 30-50%, situaÈ›ie care afectează calitatea serviciului poliÈ›ienesc în unele comunități. Diminuarea acestui deficit va avea în vedere, cu precădere,  structurile aflate în prim-planul combaterii efectelor È™i a prevenirii răspândirii pandemiei, respectiv: Ordine publică, Transporturi È™i Rutieră. Se vor da probe eliminatorii, cum ar fi medicală È™i psihologică, urmând ca decizia de încadrare să fie luată după susÈ›inerea unui interviu structurat pe o tematică profesională.

Procedurile aferente încadrării acestor posturi se vor derula în luna noiembrie, urmând ca ordinele administrative de numire în funcÈ›iile ocupate să se emită, de către conducătorii unităților angajatoare, cu data de 1 decembrie 2020.

În opinia SNPPC, posturile de poliÈ›ist ar trebuie ocupate EXCLUSIV doar de către colegii noÈ™tri aflaÈ›i în rezervă (cu păstrarea drepturilor actuale, aÈ™a cum prevede Legea 55/2020), care cunosc procedurile de lucru È™i nu mai necesită o perioadă de acomodare sau de formare profesională, astfel că cele È™ase luni de muncă ar putea fi dedicate integral activității poliÈ›ieneÈ™ti.

În acest mod procedează È™i în sistemul de Sănătate, dat fiind faptul că posturile de medic sau asistent medical necesită studii de specialitate È™i nu pot fi încredinÈ›ate absolvenÈ›ilor unor altor tipuri de studii superioare/profesionale!

Vom reveni cu detalii!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 

Parteneri SNPPC: