Comunicate

29.01.2019 - CURIER JURIDIC - SNPPC asigură consiliere și asistență juridică exclusiv membrilor noștri de sindicat. Recent, am obținut a 14-a Decizie definitivă-în nume colectiv, la Curtea de Apel, pentru salarizare la nivelul maxim în plată al funcției publice

29.01.2019 - CURIER JURIDIC - SNPPC asigură consiliere și asistență juridică exclusiv membrilor noștri de sindicat.  Recent, am obținut a 14-a Decizie definitivă-în nume colectiv, la Curtea de Apel,  pentru salarizare la nivelul maxim în plată al funcției publice

În temeiul calității procesuale conferite de lege, al Statutului juridic propriu și al reprezentativității juridice, recunoscută de instanța civilă competentă, SNPPC asigură, pe de o parte, consiliere şi asistenţă juridică, la cerere, tuturor membrilor noștri de sindicat implicaţi în procese penale, civile şi în cercetări disciplinare sau administrative legate de fapte petrecute în timpul şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, iar pe de altă parte, reprezintă interesele în justiție, pe bază, exclusiv, de împuternicire specială, pentru soluționarea litigiilor din sfera dreptului muncii (inclusiv salarizarea și drepturile financiare aferente funcției publice îndeplinite).

În cursul anului 2018, Departamentul Juridic din cadrul Biroului Executiv Central şi Birourile Teritoriale SNPPC din cele 74 de unităţi ale MAI, în care avem organizații legal constituite, au reprezentat interesele a mii de membri de sindicat, care ne-au solicitat sprijinul, individual sau în grup, pentru a le asigura asistență juridică în diverse cauze, cu precădere salariale, dar și în situații de ultraj, de nerespectare a drepturilor prevăzute de Statutul Polițistului, de Codul Muncii sau de alte acte normative incidente calității de polițist ori personal contractual.

Cu privire la salarizarea la nivelul maxim în plată al funcției publice, avem introduse peste trei sute de cereri de chemare în judecată, în nume colectiv, împotriva unor ordonatori de credite, pentru recuperarea sumelor aferente, conform Deciziei CCR nr. 794/2016 (sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare - pentru agenţii de poliţie, salariul de merit, munca prestată în regim SDSL, orele suplimentare, sporul de radiații, de noapte, de auditor etc.), precum și pentru aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, a HG nr. 1/2017, HG nr. 486/2017, HG nr. 937/2018 etc.

În prezent, avem 14 Decizii definitive, la Curtea de Apel București, peste 100 de procese câștigate pe fond, la Tribunal, iar numărul acestora crește săptămânal.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: