Comunicate

29.01.2020 - Cronologia unui proiect legislativ care a pus pe jar sistemul polițienesc: Pl-x 292/2019. SNPPC - peste 20 de materiale de informare pe acest subiect

29.01.2020 - Cronologia unui proiect legislativ care a pus pe jar sistemul polițienesc: Pl-x 292/2019.  SNPPC - peste 20 de materiale de informare pe acest subiect

Votul final de ieri din Camera Deputaților (despre care am informat, cu celeritate, pe tot parcursul zilei) a statuat menținerea noastră în cadrul juridic actual al Legii 223/2015 privind pensiile militare de stat, conform Raportului final pe marginea Pl-x nr. 292/2019, propus plenului de Comisia pentru Muncă.

 Demersuri FSNPPC

Așa cum ne-am angajat, încă din luna decembrie a anului trecut, când am înțeles că există intenții de modificare legislativă în defavoarea noastră, am informat public că vom avea în atenție subiectul și vom cumunica onest și constant despre parcursul acestui proiect legislativ, care, în forma inițială, prevedea schimbarea sistemului de pensionare inclusiv pentru poliţişti.

FSNPPC a susținut permanent, în discuțiile cu decidenții din Parlament și Guvern, că un  sistem de pensionare echitabil și predictibil este esențial pentru însăși stabilitatea Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, care acționează ca ,,un întreg”, atât pe timp de pace, cât și în alte situații prevăzute de lege (tulburări grave ale ordinii publice, dezastre, calamități, evenimente îndreptate împotriva siguranței naționale etc.). În susținerea noastră, am invocat și argumente specifice profesiei de polițist: riscurile profesionale majore, importanța socială și permanența serviciului public prestat, incompatibilitățile și restricțiile stabilite, prin lege, pe timpul activității, uzura fizică și psihică prematură, calitatea de militar în rezervă, după pensionare, precum și imposibilitatea celor care au optat pentru această profesie și sunt în pragul pensiei, acum, de ,,a da timpul înapoi”, pentru un alt drum în viață.

Cronologie succintă

- 9/10 dec.2019 (3 comunicate pe tema Plx 292 - a se vedea site-ul SNPPC): președintele FSNPPC, Dumitru Coarnă, vicepreședinte al Biroului Național al Confederației Sindicale Cartel ALFA, a fost prezent la dezbaterile din Comisia de Muncă și Protecție Socială (comisie de raport), pentru a susține amendamentul referitor la menținerea polițiștilor în cadrul juridic actual al Legii pensiilor militare de stat (nu se ajunge la consens, dezbaterile sunt amânate):

- 12 și 16 dec. 2019: informări pe același subiect, inclusiv despre discuțiile și garanțiile date de premier președintelui FSNPPC, că va susține pensiile militare de stat pentru polițiști (vezi site-ul SNPPC);

- 17 dec.2019, zi importantă: Comisia de Muncă a Camerei a votat pentru menținerea polițiștilor din MAI și din Ministerul Justiției in cadrul juridic al Legii 223/2015 (președintele FSNPPC a fost prezent la discuții; a se vedea site-ul și postarea pe facebook, inlusiv video);

- 22 ian. 2020:2 materiale despre pensii: informare despre sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților, care va dezbate și Plx 292, și solicitare scrisă adresată ministrului Afacerilor Interne, de către președintele FSNPPC, pentru suținere și comunicare publică pe marginea subiectului;

- dec.2019/ian.2020: activitate sindicală susținută și constantă pe tema pensiilor militare, individual sau în colaborare cu alte organizații de profil și asociații implicate în apărarea drepturilor angajaților din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională;

- 28 ian.2020, zi decisivă: cu 247 voturi pentru și 27 abtineri, Camera Deputaților aprobă Raportul Comisiei pentru Muncă la Plx 292; președintele FSNPPC a fost prezent la Parlament, încă de la ora 11,00, pentru discuții cu membrii comisiilor implicate în avizare, dar și cu alți factori decidenți;  la 14,00, ora începerii sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților, era singurul lider sindical din MAI prezent în plenul forului decizional (vezi cronologia zilei și foto pe contul nostru de facebook).

Reamintim că informările noastre sunt publice și pot fi consultate pentru verificarea veridicității acestei cronologii.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

https://www.facebook.com/epochtimesro/videos/576046719900800/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCu_2ZGPdHnPZg2Y5Q0yCnFTB_6lBawi7YxmqEZeRNCu5YmMf-ZSz8-IISrxpdaV4Gk7AXV9I9pGs0mhnMLO0XkRRIYdzMvWSluRdknx6SLDPSpQmlA_Fw_4UwsBoFb7dGLAhmI2F1YZ9mTmBdOF1sJkfrYC45FFZT-j2r7gam4Q_Q3FuNmHGbwdxmxPqp8hZYPFfiLZoyMmkfwkbv9TIKF8mTAuxwsc43Jak6L5z0PzTXgCVoYcn8870sVKBNuCpFVLjo-cKHYF_wOUvUEN8DJKquH00Lf3h2Blehd8xGAcTyvlAqGv4rYKaX2CV68a9UGS92vGV8BBxoRPTE6s4NOQZNjx3OKynFacG2kW8qg7O2VUdaLBwdNMNJ3BLuo88HJVcl292jKL__fg0jfwFlJWBD5efnSOBWoAjSmdynaxPFGrT3LVXUGCmEnQU7EL4KM4FgtpxlEXgm9mG_7nZEJOtXwxJR45Cw3uMlF57t5FUKZf9s-GSNryZ8PEw&__tn__=K-R

Parteneri SNPPC: