Comunicate

29.01.2021 - Adresă SNPPC către MAI: majorarea capacității de pregătire în școlile de formare inițială, premisă pentru reducerea deficitului de personal în structurile operative polițienești

29.01.2021 - Adresă SNPPC către MAI: majorarea capacității de pregătire în școlile de formare inițială, premisă pentru reducerea deficitului de personal în structurile operative polițienești

Ex unic

FSNPPC/Nr. 258 din 28.01.2020

Se transmite electronic/fax

 

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Lucian BODE, ministru

 

În calitate de organizație sindicală cu reprezentativitate juridică la nivelul sectorului de activitate Ordine Publică, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, vă supunem atenției o situație referitoare la deficitul de personal, inclusiv în cadrul școlilor de formare profesională inițială ale MAI:

Prin adresa MAI nr. 150839 din 19.10.2020, am fost informați că deficitul de polițiști/polițiști de frontieră este, în medie, de circa 19%, față de cifrele prevăzute în ștatele de organizare, iar la nivelul unor structuri operative ale Poliției Române - conform datelor existente la nivelul IGPR, acesta se ridică la procentele de 30-50%. În aceste condiții, pe de o parte, calitatea misiunilor desfășurate de către structurile MAI, în slujba comunităților, a cetățenilor și a statului, este influențată negativ de lipsa de personal, iar pe de altă parte, problema în cauză are implicații asupra programului de lucru, care necesită efectuarea de sarcini și misiuni suprasolicitante pentru personalul prezent în activitate, respectiv prestarea a mii de ore suplimentare, situație care atrage și riscuri majore din punct de vedere al sănătății și securității în muncă.

În context, considerăm că diminuarea deficitului de personal în MAI poate fi realizată inclusiv prin efectuarea demersurilor necesare, la nivelul Ministerului Educației și al Guvernului, pentru majorarea cifrelor de școlarizare, în instituțiile de formare inițială vocațională, la 3.000 de locuri/promoție, pentru o perioadă determinată.

Având în vedere capacitatea actuală de formare profesională în MAI, apreciem că majorarea cifrelor de școlarizare presupune, mai întâi, completarea deficitului de personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, existent la nivelor instituțiilor proprii de învățământ (inclusiv din sursă externă, acolo unde este pretabilă o asemenea abordare), în paralel fiind necesar și un suport logistic adecvat, pentru a creea cadrul optim funcțional al acestor unități de școlarizare, care pot contribui la majorarea aportului de personal necesar structurilor operative de Poliție și Poliție deFrontieră.

 

    Cu stimă,

 

p. PREȘEDINTE FSNPPC

Vicepreședinte Marius IONESCU

 

Parteneri SNPPC: