Comunicate

29.05.2020 - Conferinţele Naționale 2020 ale FSNPPC/SNPPC, în sistem on-line

29.05.2020 - Conferinţele Naționale 2020 ale FSNPPC/SNPPC, în sistem on-line

 

Sâmbătă, 30 mai, se vor desfășura, succesiv, ConferinÈ›ele NaÈ›ionale anuale ale FSNPPC È™i SNPPC, activități prevăzute în Statutele juridice ale organizaÈ›iilor noastre sindicale.

În contextul crizei sanitare actuale, liderii sindicali ai Birourilor Executive Centrale FSNPPC/SNPPC, alături de reprezentanÈ›ii celor 77 de Birouri teritoriale, vor dezbate problematica înscrisă pe ordinea de zi în sistem videoconferință, prin intermediul unei aplicaÈ›ii informatice specializate.

Se vor analiza: activitățile sindicale derulate în ultima perioadă, problemele actuale pe care FSNPPC/SNPPC le întâmpină  în relaÈ›iile cu angajatorii, direcÅ£iile de acÅ£iune pentru promovarea drepturilor profesionale ÅŸi economico-sociale ale poliÅ£iÅŸtilor È™i personalului contractual din MAI, strategia de lucru în relaÈ›ia cu MAI, cu Guvernul, cu Parlamentul È™i cu alÈ›i factori decidenÈ›i, dar ÅŸi principalele provocări ale miÅŸcării sindicale din familia ocupaÈ›ională a  Sistemului de Apărare, Ordine Publică ÅŸi Securitate NaÅ£ională.

Un capitol aparte este destinat dezbaterii Acordurilor colective privind raporturile de serviciu ale poliÈ›iÈ™tilor, Contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități – specific personalului contractual, legislaÈ›iei salarizării, stadiului È™i rezultatelor obÈ›inute de SNPPC în acÈ›iunile colective deschise în instanÈ›ele de contencios administrativ-fiscal pentru salarizarea la nivelul maxim al funcÈ›iei publice È™i alte litigii de muncă, activitatea financiară È™i cea umanitară, derulată prin FundaÈ›ia SNPPC ,,Sfântul Nicolae – ocrotitorul poliÈ›iÈ™tilor”.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: