Comunicate

30.03.2018 - Scrisoarea trimisa, azi, presedintelui Romanei, pentru apararea intereselor noastre

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ŢĂRII

30.03.2018 - Scrisoarea trimisa, azi, presedintelui Romanei, pentru apararea intereselor noastre

FSNPPC

Bucuresti, 30.03.2018

Domnule PreÅŸedinte,

  FederaÅ£ia Sindicatelor NaÅ£ionale ale PoliÅ£iÅŸtilor ÅŸi Personalului Contractual din România, organizaÅ£ie care reprezintă interesele profesionale ÅŸi economico-sociale a 45.000 de angajaÅ£i din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul prevederilor ConstituÅ£iei României  (art. 51 - Dreptul la petiÅ£ionare) ÅŸi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, vă supune atenÅ£iei câteva aspecte grave, care privesc drepturile poliÅ£iÅŸtilor ÅŸi personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, dar ÅŸi familia ocupaÅ£ională din care facem parte, dat fiind faptul că Sistemul de Apărare, Ordine Publică ÅŸi Securitate NaÅ£ională este reglementat din punct de vedere salarial în Anexele VI ÅŸi VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, anexe care sunt comune acestei familii ocupaÅ£ionale.

 

  În opinia noastră, gravitatea aspectelor în cauză se manifestă pe mai multe planuri:

         - am fost trataÅ£i vădit discriminatoriu, cu prilejul elaborării Legii-cadru de salarizare nr. 153, în cursul anului trecut;

         - ulterior, începând cu luna iulie ÅŸi până în prezent, am fost ignoraÅ£i total de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul FinanÅ£elor, de Guvern, dar ÅŸi de Comisiile parlamentare de raport pe probleme de salarizare/buget/apărare, care au propus sau au adus modificări legislaÅ£iei în cauză, prin OrdonanÅ£e de Urgenţă ale Guvernului, ce au generat privilegii pentru anumite categorii de bugetari ÅŸi nemulÅ£umiri pentru altele, între care ÅŸi familia noastră ocupaÅ£ională;

          - deÅŸi FederaÅ£ia noastră – cea mai mare organizaÅ£ie sindicală din Ministerul Afacerilor Interne, dar ÅŸi din România – a trimis nenumărate scrisori autorităţilor enumerate, solicitând respectarea drepturilor membrilor noÅŸtri de sindicat ÅŸi negocierea unor astfel de probleme, cu impact asupra modului nostru de viaţă, a existenÅ£ei de zi cu zi ÅŸi a viitorului, atât personal, cât ÅŸi familial, reprezentanÅ£ii instituÅ£iilor în cauză nu au acceptat întâlniri, negocieri ÅŸi dezbateri serioase pe marginea acestor probleme, simulând dialogul social, tratând cu superficialitate categoriile profesionale din familia noastră ocupaÅ£ională ÅŸi, uneori, chiar sfidând parteneriatul social reglementat de Legea nr. 62/2011, prin neacceptarea totală a dialogului;

        - în cursul perioadei februarie-martie din anul curent, am solicitat, în scris, întâlniri cu ministrul Afacerilor Interne ÅŸi cu prim-ministrul României, pentru a le aduce la cunoÅŸtinţă mai multe nemulÅ£umiri ale membrilor noÅŸtri de sindicat, inclusiv unele de natură logistică, de resurse umane ÅŸi profesionale, cu impact major atât asupra poliÅ£iÅŸtilor, cât ÅŸi asupra climatului general de ordine publică, dar am fost ignoraÅ£i din nou, deÅŸi în ultima vreme au fost multiple cazuri de poliÅ£iÅŸti uciÅŸi la datorie sau răniÅ£i în timpul misiunilor periculoase de intervenÅ£ie pentru restabilirea ordinii publice ÅŸi asigurarea climatului de legalitate;

         - pe fondul nemulÅ£umirilor acumulate ÅŸi al modului sfidător în care am fost trataÅ£i de clasa politică ÅŸi de guvernanÅ£i, în ansamblu, am decis organizarea unor proteste legale în unele municipii reÅŸedinţă de judeÅ£ ÅŸi în Capitală, proteste la care au luat parte, în total, peste 10.000 de poliÅ£iÅŸti, personal contractual, funcÅ£ionari publici, angajaÅ£i din Penitenciare, cadre militare în rezervă ÅŸi familii ale angajaÅ£ilor MAI; deÅŸi am fost prezenÅ£i în faÅ£a sediilor Ministerului Afacerilor Interne ÅŸi al Guvernului României, conducătorii acestor instituÅ£ii ale statului român ne-au ignorat din nou, total, fără să accepte nicio formă de dialog social, în contradicÅ£ie flagrantă cu prevederile Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, ale Directivelor Consiliului Europei, ConstituÅ£iei României, Legii nr. 62/2011 privind dialogul social etc., considerând, în mod de neînÅ£eles pentru noi, că problemele care au determinat ieÅŸirea în stradă a peste 10.000 de oameni nu sunt semnificative pentru  Sistemul de Apărare, Ordine Publică ÅŸi Securitate NaÅ£ională.

            Domnule PreÅŸedinte,

            Având în vedere considerentele sus-precizate ÅŸi Å£inând cont de riscurile profesionale, de necesitatea unei motivaÅ£ii temeinice pentru desfăşurarea muncii în condiÅ£ii de eficienţă, dar ÅŸi de importanÅ£a socială a activităţilor prestate în folosul cetăţenilor, al societăţii ÅŸi al statului român de către personalul din cadrul PoliÅ£iei Române, PoliÅ£iei de Frontieră, Inspectoratului General pentru SituaÅ£ii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Imigrări ÅŸi, în ansamblu, de Ministerul Afacerilor Interne, vă adresăm rugămintea de a dispune de prerogativele dumneavoastră legale ÅŸi de a introduce în analiza AdministraÅ£iei PrezidenÅ£iale ÅŸi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării prezenta petiÅ£ie, care considerăm că este semnificativă pentru interesele membrilor noÅŸtri de sindicat, pentru asigurarea unei stări de normalitate din punct de vedere al ordinii publice ÅŸi, în general, pentru Sistemul de Apărare, Ordine Publică ÅŸi Securitate NaÅ£ională.

           Cu deosebită consideraÅ£ie,

PreÈ™edintele  FederaÅ£iei Sindicatelor NaÅ£ionale ale PoliÅ£iÅŸtilor

ÅŸi Personalului Contractual din România

VicepreÅŸedinte  - Biroul NaÅ£ional al ConfederaÅ£iei Sindicale Cartel ,,ALFA”

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: