Comunicate

30.03.2018 - Scrisoarea trimisa, azi, presedintelui Romanei, pentru apararea intereselor noastre

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, PREŞEDINTELE CONSILIULUI SUPREM DE APĂRARE A ŢĂRII

30.03.2018 - Scrisoarea trimisa, azi, presedintelui Romanei, pentru apararea intereselor noastre

FSNPPC

Bucuresti, 30.03.2018

Domnule Preşedinte,

  Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, organizaţie care reprezintă interesele profesionale şi economico-sociale a 45.000 de angajaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul prevederilor Constituţiei României  (art. 51 - Dreptul la petiţionare) şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, vă supune atenţiei câteva aspecte grave, care privesc drepturile poliţiştilor şi personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, dar şi familia ocupaţională din care facem parte, dat fiind faptul că Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională este reglementat din punct de vedere salarial în Anexele VI şi VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, anexe care sunt comune acestei familii ocupaţionale.

 

  În opinia noastră, gravitatea aspectelor în cauză se manifestă pe mai multe planuri:

         - am fost trataţi vădit discriminatoriu, cu prilejul elaborării Legii-cadru de salarizare nr. 153, în cursul anului trecut;

         - ulterior, începând cu luna iulie şi până în prezent, am fost ignoraţi total de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor, de Guvern, dar şi de Comisiile parlamentare de raport pe probleme de salarizare/buget/apărare, care au propus sau au adus modificări legislaţiei în cauză, prin Ordonanţe de Urgenţă ale Guvernului, ce au generat privilegii pentru anumite categorii de bugetari şi nemulţumiri pentru altele, între care şi familia noastră ocupaţională;

          - deşi Federaţia noastră – cea mai mare organizaţie sindicală din Ministerul Afacerilor Interne, dar şi din România – a trimis nenumărate scrisori autorităţilor enumerate, solicitând respectarea drepturilor membrilor noştri de sindicat şi negocierea unor astfel de probleme, cu impact asupra modului nostru de viaţă, a existenţei de zi cu zi şi a viitorului, atât personal, cât şi familial, reprezentanţii instituţiilor în cauză nu au acceptat întâlniri, negocieri şi dezbateri serioase pe marginea acestor probleme, simulând dialogul social, tratând cu superficialitate categoriile profesionale din familia noastră ocupaţională şi, uneori, chiar sfidând parteneriatul social reglementat de Legea nr. 62/2011, prin neacceptarea totală a dialogului;

        - în cursul perioadei februarie-martie din anul curent, am solicitat, în scris, întâlniri cu ministrul Afacerilor Interne şi cu prim-ministrul României, pentru a le aduce la cunoştinţă mai multe nemulţumiri ale membrilor noştri de sindicat, inclusiv unele de natură logistică, de resurse umane şi profesionale, cu impact major atât asupra poliţiştilor, cât şi asupra climatului general de ordine publică, dar am fost ignoraţi din nou, deşi în ultima vreme au fost multiple cazuri de poliţişti ucişi la datorie sau răniţi în timpul misiunilor periculoase de intervenţie pentru restabilirea ordinii publice şi asigurarea climatului de legalitate;

         - pe fondul nemulţumirilor acumulate şi al modului sfidător în care am fost trataţi de clasa politică şi de guvernanţi, în ansamblu, am decis organizarea unor proteste legale în unele municipii reşedinţă de judeţ şi în Capitală, proteste la care au luat parte, în total, peste 10.000 de poliţişti, personal contractual, funcţionari publici, angajaţi din Penitenciare, cadre militare în rezervă şi familii ale angajaţilor MAI; deşi am fost prezenţi în faţa sediilor Ministerului Afacerilor Interne şi al Guvernului României, conducătorii acestor instituţii ale statului român ne-au ignorat din nou, total, fără să accepte nicio formă de dialog social, în contradicţie flagrantă cu prevederile Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, ale Directivelor Consiliului Europei, Constituţiei României, Legii nr. 62/2011 privind dialogul social etc., considerând, în mod de neînţeles pentru noi, că problemele care au determinat ieşirea în stradă a peste 10.000 de oameni nu sunt semnificative pentru  Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.

            Domnule Preşedinte,

            Având în vedere considerentele sus-precizate şi ţinând cont de riscurile profesionale, de necesitatea unei motivaţii temeinice pentru desfăşurarea muncii în condiţii de eficienţă, dar şi de importanţa socială a activităţilor prestate în folosul cetăţenilor, al societăţii şi al statului român de către personalul din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Imigrări şi, în ansamblu, de Ministerul Afacerilor Interne, vă adresăm rugămintea de a dispune de prerogativele dumneavoastră legale şi de a introduce în analiza Administraţiei Prezidenţiale şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării prezenta petiţie, care considerăm că este semnificativă pentru interesele membrilor noştri de sindicat, pentru asigurarea unei stări de normalitate din punct de vedere al ordinii publice şi, în general, pentru Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.

           Cu deosebită consideraţie,

Președintele  Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor

şi Personalului Contractual din România

Vicepreşedinte  - Biroul Naţional al Confederaţiei Sindicale Cartel ,,ALFA”

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: