Comunicate

30.06.2021 - Academia de Poliție organizează sesiunea de admitere 2021

30.06.2021 - Academia de Poliție organizează sesiunea de admitere 2021

Academia de Poliție organizează sesiunea de admitere 2021

      In 28 iunie a.c. au început înscrierile pentru Academia de Poliție, sesiunea 2021, pentru 655 de locuri bugetate și 100 de locuri cu taxă de școlarizare.  

Cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității teritoriale de recrutare, în perioada 28 iunie - 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

     La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul zonal la care aceștia sunt arondați

      Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi, precum şi cei ai poliţiştilor decedaţi într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se fac conform  prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014, respectiv ale Ordinului MAI nr. 108/2014. Cei în drept pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor. 

     SNPPC le urează succes candidaţilor şi le va fi alături, celor admişi, pe întreaga perioada a şcolarizării, acordându-le sprijin în procesul de adaptare la specificul sistemului nostru de învăţământ şi asistenţă de specialitate în situaţiile în care nu le vor fi respectate în integralitate drepturile conferite de statutul de student MAI!

     Pentru detalii, formulare tipizate, criterii selecție candidați etc., accesați link-ul de pe site-ul MAI/secțiunea Carieră:

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

 

Biroul Executiv Central SNPPC

Parteneri SNPPC: