Comunicate

30.09.2019 Promotia de agenți ,,Septembrie 2019” – prima zi de muncă

30.09.2019      Promotia de agenți ,,Septembrie 2019” – prima zi de muncă

         După un scurt concediu, pentru încărcarea bateriilor, agenții de poliție/poliție de frontieră din promoția ,,Septembrie 2019” s-au prezentat, în cursul dimineții de azi, la sediile unităților unde au fost repartizați. Prima zi oficială de muncă este mai relaxată: prezentarea unității și a comenzii acesteia, scurte instructaje, sfaturi pentru viitoarea carieră din partea celor mai experimentați,  rezolvarea unor probleme administrative și de instalare etc.

         Noii colegi vor debuta în carieră cu o perioadă de tutelă profesională, de șase luni, la posturile încredinţate, unde vor avea ocazia să se plieze pe munca operativă, făcând  dovada competenţelor dobândite în şcoală și a capacității de adaptare la realitatea crudă din  teren.

          SNPPC le va acorda asisență și consiliere, pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale și economico-financiare, cum ar fi:

         - încadrarea pe funcţie, coeficientul salarial, sporurile permanente sau pe bază de pontaj, indemnizaţiile, majorările şi alte drepturi financiare aferente calităţii de poliţist şi atribuţiilor de serviciu;

        - înţelegerea terminologiei din fişa postului și a complexității sarcinilor profesionale;

        - decontarea cheltuielilor aferente transportului de la şcoală la domiciliu şi de la domiciliu la unitatea repartizată, dar și a cheltuielilor aferente transportului la/de la locul de muncă;

        - acordarea indemnizaţiei de instalare,  a normelor de hrană și de echipare (norma 12 b - după caz), dar și a indemnizației lunare de 50% din salariul de bază al polițistului, cuvenite, în anumite condiţii, soțului/soției;

        - repartizarea unui spaţiu locativ din fondul unităţii sau, după caz, compensarea chiriei ori a ratei lunare a creditului pentru achiziția unei locuințe, în condițiile legii;

        - definitivarea în profesie, după absolvirea tutelei, promovarea în funcţie etc.

       Succes tutoror în noua carieră!

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: